Neplodnost

Když je kolébka prázdná…
Podle statistik zůstává nedobrovolně bezdětných 10 – 15% manželství. Příčina neplodnosti je přitom zhruba ve 35% pouze na straně ženy, ve 35% pouze na straně muže a asi ve 25% se na neplodnosti podílí kombinace příčin u obou partnerů.
U muže jde téměř výhradně o poruchu tvorby spermií, u žen pak o poruchy ovulace, abnormální funkce vejcovodů, poruchy děložního hrdla či dělohy. Po podrobném a kompletním vyšetření se příčiny sterility nepodaří zjistit pouze u 5% případů. Při současné úrovni poznatků v oblasti biologie reprodukce je procento párů s neléčitelnou poruchou plodnosti minimální – tvoří asi 3% všech případů. Všem ostatním se nabízí naděje v podobě asistované reprodukce. Patříte mezi ty, kterým se už nějaký ten týden nedaří zplodit vytouženého potomka? Nezoufejte.

Poruchy plodnosti muže
Jak již bylo výše řečeno, v polovině případů bývá chyba na straně muže. Co je příčinou mužské neplodnosti a do jaké míry lze očekávat úspěšnost léčby? K základním vyšetřením prováděným při neplodnosti páru patří vyšetření ejakulátu. Hodnotí se počet spermií v jednom mililitru, procento normálně pohyblivých spermií, kvalita jejich pohybu a jejich tvar. Přičemž za normální se považuje 20 mil spermií v mililitru a pohyblivost větší než 60%. Pokud jsou hodnoty nižší, obvykle je spontánní otěhotnění problematické, umělému ale nestojí nic v cestě. Téměř vyhráno bývá v případě, že se podaří zjistit kultivačním vyšetřením vyvolavatele onemocnění. Léčba antibiotiky vede ke zlepšení parametrů spermiogramu až v 50% případů.
• Další možnou příčinou neplodnosti je uzávěr vývodných cest pohlavního traktu
Vzniká např. následkem zánětu a při zachované tvorbě spermií ve varleti může být až v 50% případů úspěšná mikrochirurgická operace.
• Na vině mohou být i cévní změny – varikokéla
Varikózní cévní změny bývají přítomny i u plodných mužů, velmi časté jsou v případech oligospermie (nízký počet spermií v ejakulátu). Chirurgický výkon přinese zlepšení asi ve 20%.
• Někdy se v těle vyskytují i protilátky proti spermiím
Přítomnost protilátek (nejčastěji jako důsledek zánětu či poranění) negativně ovlivňuje proces oplození. Léčba kortikoidy nebývá příliš úspěšná.
• Zvláštní kapitolu tvoří neplodnost způsobená chemoterapií a radioterapií. Pokud je plánována chemoterapie či radioterapie pro nádor varlete, lze jako důsledek léčby očekávat výrazné snížení tvorby spermií. Postižení muži, kteří plánují další reprodukci, by měli před započetím léčby požádat o zamrazení co největšího počtu dávek spermií.
• Poslední v řadě je bohužel nevysvětlitelná sterilita

Poruchy plodnosti ženy

• Mezi základní příčiny neplodnosti ženy patří tubární sterilita (postižení vejcovodů). Zánět vnitřních roditel může způsobit neprůchodnost vejcovodů, narušení jejich funkce nebo vznik srůstů, které mají za následek poruchu zachycení vajíčka vejcovodem nebo jeho dalšího transportu směrem do dělohy. Úspěšnost chirurgické léčby je do 40%.
• Endometrióza znamená výskyt děložní sliznice mimo děložní dutinu. Ložiska endometriózy se u menstruujících žen mohou vyskytnout kdekoli v těle, nejčastěji však na pobřišnici a na vaječnících. Tyto ostrůvky děložní sliznice prodělávají stejné cyklické změny jako sliznice v děloze. Tím vzniká tkáňový neklid s následnými změnami vnitřního prostředí, které narušují proces oplodnění.
• Nefunkční vaječníky
• Nevysvětlitelná sterilita: Pod tuto diagnózu řadíme:
 hormonální poruchy (atypická ovulace, defektní oocyty)
 poruchy funkce vejcovodů (poškození řasinkových buněk ve výstelce vejcovodu)
 genetické a chromozomální vady
Co lékaři nabízejí?
Pokud patříte do některé ze skupin s poruchou plodnosti, nabízí vám současná medicína dvě možnosti.
• IUI – Intrauterinní inseminace (předpokládá nepoškozené vejcovody) Spermie jsou opakovaným promýváním zbaveny seminální plazmy a tenkým katétrem zavedeny přímo do dělohy. Tím se snižují početní ztráty spermií při prostupu vnitřními rodidly ženy a dosahuje se velké koncentrace spermií v místě oplodnění vajíčka. Zvýšení počtu přítomných oocytů (vajíček) je dosahováno hormonální stimulací ženy. Tak se zvyšuje možnost kontaktu spermie a vajíčka.
Při azoospermii (úplné sterilitě muže) jsou využívány pro inseminaci spermie dárce.
• IVF – in vitro fertilizace – mimotělní oplodnění ovocytu. To znamená, že dojde k oplodnění vajíčka mimo dělohu a následnému přenosu embrya. V případě poruchy plodnosti je možné získat darované vajíčko, spermii i celé embryo.
Zdroj: webový deník Neviditelný pes