Kam nechodí zvíře, chodí doktor

Zdravé děti
Dr. June McNicholas, psycholožka zdraví, zkoumala se svým týmem 256 dětí ve věku pět až jedenáct let na třech školách v Anglii a Skotsku. Závěry byly velmi zajímavé.

  • Děti, které vlastní nějaké zvířátko, bývají mnohem méně nemocné.
  • Děti, které mají doma nějaké zvíře, měly v přípravných třídách o 18% lepší docházku. V prvních třídách byla docházka u těchto dětí lepší o 13% lepší.
  • Děti, které se starají o zvířátko, strávily ve škole o více než tři týdny více.


Jak pomáhají kočky

Další vědecký tým se zaměřil na 500 lidí starších 55 let, kteří mají doma kočku. Lékaři zjistili, že:

  • 82% osob se domnívá, že jim kočka pomohla překonat pocity stresu.
  • 62% dotázaných tvrdí, že jim kočka pomohla překonat pocity osamění.
  • 75% dotázaných někdy raději sdílelo své pocity se svou kočkou než se svým partnerem nebo přítelem.

Tentýž průzkum se zaměřil také na 100 mladých majitelů koček ve věku pod 13 let:

  • 80% řeklo, že jim kočka pomohla vycházet lépe se svou rodinou a přáteli.
  • 81% sdělilo, že by si raději povídali o svých pocitech se svou kočkou, než s maminkou, tatínkem nebo přítelem.
  • 87% dětí považují svou kočku za „blízkého přítele“.


Domácí zvířata brání vězňům dopouštět se přestupků

Velkou roli hraje samozřejmě i vztah mezi člověkem a psem.
Mládež, která prokazovala problémy s chováním jako ztrátu kontroly, odpor k autoritám a špatné sociální způsoby, byla dána do kontaktu s problémovými psy, aby se navzájem od sebe naučili přijatelnému chování. Výsledky poskytují slibné závěry s ohledem na schopnost psů naučit problémovou mládež zodpovědnosti, trpělivosti, soucitu a pozitivní pracovní etice.

Zdroj: Asociace zastánců odpovědného vztahu k malým zvířatům