Ztracená mrtvola

To má být vtip? zeptal se poručík Gall. Ať hledím, jak

hledím, nikdo tu neleží. Jak jste přišel na to, že je po smrti?

Mám ošetřovatelský kurs, tak vím, jak se zjišťuje, že je

někdo v pánu!

Mladík nevyhlížel jako někdo, kdo si rád z lidí tropí šoufky.

Natož z policie…

Jak myslíte, že zemřel? otázal se Viktor Gall.

Nezjistil jsem žádné viditelné stopy. Ale vím, že existují

místa, kam píchnete jehlou, toho člověka tím zabijete, ale

nenajdou se žádné stopy.

Ten mladý muž měl možná pravdu. Poručík Gall se

dokonce od svého známého lékaře dověděl, kde se jeden

z takových bodů nachází.Píchnete do toho bodu třebas

akupunkturní jehlou a nikdo to neobjeví! prohlásil.

Avšak nyní šlo o to, kam se ztratila mrtvola.

Technici zjistili, že na trávě, kde měl mrtvý ležet,

zůstalo několik chlupů z kočky. Zřejmě to byla siamka,

soudil jeden z nich.

Ale kde hledat člověka, který se dostal do styku nebo

vlastnil tak vzácnou kočku?

Stejně by to nevysvětlovalo, kdo ho sprovodil ze světa

a kam ten nešťastník zmizel, řekl poručík Gall svému

šéfovi, kapitánu Doubkovi.

To jsi nám obstaral pěkný případ, Viktore, potřásl

kapitán hlavou. Jako bychom už tak neměli plné ruce

práce. Vlastíku, obrátil se k statnému muži, který

seděl na židli vedle trezoru, budeš se do toho muset

zapojit.

Kde se to stalo? dotázal se Vlastimil Křížek.

Kousek za Prahou, blízko vesnice, která se jmenuje

Sekov, řekl poručík. Musíme zjistit, zda tam někoho

nepostrádají a nevlastní-li někdo z obyvatel siamskou

kočku.

Křížek se pustil do zpovídání obyvatel – jeho

dobromyslná tvář budila důvěru a otvírala lidem

ústa.

Nesmíte prozradit, že to máte ode mne, ale siamku

tady má jen jediná ženská, svěřila Křížkovi jedna

starší paní. Jmenuje se Suchá, dodala.

Podívali jsme se na tu dámu blíže, řekl Viktor Gall

kapitánovi. A zjistili jsme, že jí záhadně zmizel

manžel.

Paní Suchá nedokázala vysvětlit, proč svého muže

nehledala. Zaplétala se do svých odpovědí čím dál

víc . A nakonec se rozplakala. Já jsem ho poslala

pryč, protože mi zahýbal. On se sebral a zmizel, nic

víc nevím.

A co ty chlupy ze siamky?

Ty mohl mít na kabátě, často se s ní mazlil.

Vy nevíte, že je mrtvý? zeptal se poručík Gall.

Mrtvý? Proboha – vytřeštila oči. Já – snad si

nemyslíte, že jsem ho zabila? Ale ta ženská,co

za ní chodil, je vdaná, zavzlykala.

Připomněla to úmyslně? uvažoval poručík. Ale

tak rafinovaně nevypadá! To by také musela

podezřívat klamaného manžela!

Dál to byla už záležitost rutiny. Nejdříve zjistili,

kam se odstěhoval záletný pan Suchý. Bydlel

v obci nedaleko Sekova. Tam ho, jak ochotně

vypověděli pozorní sousedé, navštěvovala

pohledná blondýna jménem Ptáčková. Ale

v poslední době jsme ho neviděli, asi někam

odjel, prohlásili.

Logicky přišel na řadu pan Ptáček.

Nemám potuchy, že by mě žena klamala!

prohlásil kategoricky. Toho bych si přece

všiml!

Neznáte nějakého pana Suchého? zeptali se ho.

A proč bych ho měl znát? opáčil podrážděně.

Avšak v očích se mu třepetala nejistota.

Přivolali psovoda. Obrovitý vlčák proběhl

Ptáčkovům celý byt, ale vzápětí se vrhl na

zahradu a začal zuřivě hrabat vzadu u plotu.

Tam se nacházelo mrtvé lidské tělo. Nebylo

těžké ho identifikovat: byl to Suchý .

Je to jako ze špatné detektivky, potřásl hlavou

Křížek. Ztracená a nalezená mrtvola…