Znáte geopatogenní zóny?

Chystala-li se stavba jednotlivé budovy, vyháněl se na staveniště dobytek, aby místa, odkud utíkal, byla z budování vyloučena a naopak ta, kde se shromažďoval, byla uznána za vhodná. Ostatně podobně se chovali i Staří Číňané před více než 4000 lety. Císař Kuang Yü vydal nařízení o zkoumání pozemků určených k zástavbě pokud jde o průběh “dračích žil (neboli geopatogenních zón) a podzemních vodních toků.

Proč se toto všechno zdánlivě nesmyslné dělo? Zřejmě už v hlubokém starověku bylo známo, že existují místa na zemi, která nejsou pro život příliš prospěšná a poměrně záhy lidé vypozorovali, že zvířata mají jakýsi instinkt, který jim umožňuje tato místa vyhledávat. Této jejich schopnosti se ostatně využívá dodnes.

Zvířata vědí?
Pes byl od nepaměti indikátorem geopatogenních zón. Nejlepší místo pro umístění postele je to, kam si lehne ke spaní pes. Pes nemůže spát tam, kde jej dráždí infrazvuk, který mu připomíná vrčení. Má velmi dobře vyvinutý sluch, řídí se vegetativním nervstvem a slyší nejen nižší frekvence, ale vnímá přesně i podprahové dráždění.

Kočka je pravým opakem psa. Je-li v pohodě, přede. Vibrací „záklopky“ v dutině ústní při dýchání vytváří tón, podobný infrazvuku, který ji celou „rozvibrovává“. Ráda tedy vyhledává místa, která jí tento zvuk připomínají. Tedy i infrazvukové patogenní zóny. Proto do míst, kde ráda odpočívá kočka, neumisťujeme lůžko, místo odpočinku ani pracoviště.

I včely mívají větší snůšku medu v infrazvukových patogenních zónách, protože infrazvuk je nenechá odpočívat a udržuje je ve větší aktivitě. Šumy jim znějí jako jejich vlastní zvuk, který vydávají křídly v době jejich denní aktivity. Umístění úlů do vhodných GPZ tedy napomáhá kvalitě včelstev.
Stejně tak i mravencům je dobře v patogenních zónách, neboť jako včely produkují vlastní zvuk podobný infrazvuku. Místa, kde byla mraveniště byla často totožná s GPZ.
Ale i rostliny bývají moudré. Existuje dokonce obor, který se zabývá chováním rostlin v souvislosti s těmito zónami, známá je třeba citlivost difenbachie, stejně jako dalších druhů rostlin, stromů a keřů.

Čeho se vlastně bojíme?

Proč vlastně věnujeme tolik úsilí tomu zmapovat geopatogenní zóny ve svém okolí? Je totiž už víc než jisté, že jejich vliv na zdraví je doslova zdrcující. A to zdaleka nejde pouze o souvislost s rakovinným bujením všeho druhu, s revmatismem či roztroušenou sklerózou, o kterých se už otevřeně a nahlas mluví, ale i o širokou škálu lehkých onemocnění, kde se těmito vnějšími faktory příliš nezabýváme ačkoliv na jejich průběh a léčení mají zóny vliv zcela prokazatelně. Ať už jde třeba o poruchy spánku, stavy nepokoje či stresu, nebo o známý fakt, že tam, kde jsou zóny nelze vyléčit žádné dýchací potíže.

Jaké druhy GPZ vlastně rozeznáváme?
Existuje samozřejmě několik druhů zón, které výrazně ovlivňují biosystém. Mezi pole, která mohou údajně vyvolávat nemoci u lidí i u zvířat, patří:
•    podzemní prameny 
•    globální mřížková síť
•    tektonické poruchy a zlomy
•    elektrický smog
•    silová pole

Podzemní prameny
Podzemní prameny nebo také vodní žíly vznikají pod zemí nebo na jejím povrchu jako výsledek proudění vody. Tyto vodní žíly mohou vyvolávat zdravotní problémy. V této souvislosti jsou zmiňovány bolesti hlavy, návaly migrény, poruchy spánku, pocity přetažení, bolesti při pohybu a další příznaky.

Globální mřížková síť

Hartmannova mříž, Curryova mříž (pásy Hartmanna a Curryho) – podle názoru řady různých terapeutů zabývajících se přírodní léčbou pokrývají uvedené dvě sítě v pravidelných vzdálenostech povrch celé naší planety – a jsou nezbytné k zachování koordinovaného magnetického pole Země. Obě uvedené mříže se navzájem překrývají.
•    Pásy Hartmannovy probíhají mřížovitě od Severu k Jihu a od Západu k Východu. Podle fyzikálních průzkumů jsou tyto pásy stojaté vlny VKV kosmického původu se zahuštěnými ionty sodíkového záření z atmosféry. Škodlivost těchto pásů je téměř konstantní. Výjimkou jsou místa křížení těchto pásů. V těchto místech se jejich patogenní účinek zesiluje.
•    Pásy Curryho probíhají mřížovitě od Severozápadu k Jihovýchodu a od Severovýchodu k Jihozápadu. Průzkumy ukázaly, že tyto pásy mají charakter horizontálně polarizovaného záření vlnové délky 11 až 21 cm (maximálně 100 cm). Opět jako u Hartmannových pásů je škodlivost pásů Curryho téměř konstantní. Křížení těchto pásů také zvyšuje svůj patogenní účinek.

Tektonické poruchy
Pod pojmem tektonické poruchy a zlomy chápou terapeuti zabývající se přírodní léčbou posuny a zlomy v rámci zemské kůry. Klasickým příkladem může být nechvalně známý Příkop sv. Ondřeje u kalifornského pobřeží. Také tyto jevy jsou schopny vyvolávat zdravotní potíže.

Elektrický smog
Autoři odborných knih o přírodní léčbě se zmiňují o elektrickém smogu. Jde o kabelové propojení kancelářských prostor a bytů ve většině průmyslových zemí. Dle názoru terapeutů vyzařují televizory, rádia, počítače, mikrovlnné trouby, vysokonapěťová vedení, transformátory a ostatní elektrické přístroje určité pole, které může vyvolávat poruchy spánku, nervozitu a poruchy soustředění.

Silová pole
Silová pole nemusí být nutně zdraví škodlivá, u některých citlivějších osob, zvířat nebo rostlin však mohou způsobovat oslabení obranyschopnosti a zhoršení zdravotního stavu. Dlouholeté „ozařování“ dokáže zničit i dokonale zdravého jedince. Podle údajů uváděných některými léčiteli je rozhodující doba zatížení.

Jak z toho ven?
Lze vliv geopatogenní zóny účinně odrušit? V zásadě platí pravidlo, že v místě výskytu silné zóny bychom se měli zdržovat co nejméně a není od věci zbaběle opustit dům, kde se necítíme dobře. V praxi jsou ovšem takovéhle rady v celku k ničemu, protože jen málokdo najde odvahu se jimi řídit. Ale i pro něj existuje možnost, něco pro sebe udělat.

1.     Nábytek uspořádáme tak, aby postele, posezení u televize apod. nebyly nad kruhovou zónou.
2.     Za každou cenu se vyhneme místu, kde je kruhová zóna pásu vody.
3.     Nemůžeme -li se zónám vyhnout, pokusíme se je odrušit.

A/ Chystáme-li se teprve stavět na místě, kde se zóny vyskytují, platí pro nás, že vždy jsou lepší prostředky přírodní, než umělé. Odpradávna se používají takové prostředky jako sláma, vápno, směsi různých kamínků a písku, kaolín, které slouží jako podklad pro stavbu.
B/ Chceme-li odrušit zóny v již hotovém bytě, budeme muset sáhnout po prostředcích  uměle vyrobených. Můžeme volit mezi tzv. hrází a moderátorem.

Hráz má dostatečně silné vlastní elektromagnetické pole a emituje silné záření, které brání průniku rušivého působení vlastní zóny. Nejjednodušším prostředkem typu hráz je například čtverec měděného plechu nebo folie. Lepším prostředkem je kombinace měděných a zinkových plechů o libovolné tloušťce a rozměrech 100×100 mm, uložených střídavě na sobě.

Moderátor působí opačně, pohlcuje škodlivé záření.
Někdy se používají i stíniče, které mají smíšenou funkci. Velmi dobré zkušenosti jsou například s přístrojem Depolar.

Biorezinátory
Už v pravěku si člověk věšel na krk nejrůznější předměty jako náhrdelníky. Ať už to byly zuby zvěře, kamínky, semínka, různé trávy apod. Později přibyly i náramky a předměty do uší. Zprvu měly tyto předměty jakýsi mystický, později kultovní, ještě později bioenergetický a teprve nakonec jakýsi estetický význam. Šlo o jakousi víru, že určité části zvířat dodávají nositeli obratnost, odvahu rychlost. Záliba nosit ozdobné předměty přetrvala, i když důvody už jsou dávno jiné. Přesto se znovu začíná mluvit o tom, že některé  předměty mohou mít na svého nositele velký vliv. Obecně lze říci, že uzavřené kovové náramky,  náušnice, náhrdelníky, řetízky nebo prsteny mají na člověka vcelku malý vliv. Ovšem otevřené náramky už mohou působit jako biorezonátor, neboli předmět, který má vliv na lidské biolpole. Pokud má být ale tento vliv pozitivní je potřeba velká zkušenost s jejich umístěním.

Jednodušší je to z koženými předměty, které sice přímo biopole nemění, ale mají schopnost odfiltrovávat nepříznivou rezonanci a tím člověka chránit.
Nejzajímavější, jak už možná tušíte, jsou drahokamy a polodrahokamy. Je to tím, že tyto kameny jsou téměř ideálními výtvory přírody. Mají dokonalou chemickou stavbu i krystalickou mřížku. Obecně velmi příznivě ovlivňují člověka kameny modré a velmi nepříznivě působí kameny červené a hnědé, ale případ od případu se to samozřejmě může individuálně lišit.

Iva Nováková
Zdroj: Jaroslav Švenda, Silesia wz.cz.