Změňte svou školku!

 
Nadace PROMĚNY již pět let podporuje rozvoj městských parků, novým programem chce přispět ke kultivaci prostředí, v němž vyrůstá nejmladší generace. „Každá ZAHRADA HROU bude vznikat ve spolupráci se zkušenými architekty a výtvarníky, kteří ve svých návrzích vyjdou z pečlivého poznání daného prostředí. Každá zahrada bude díky tomu jedinečná,“ vysvětluje ředitelka nadace Gabriela Navrátilová. Nadace PROMĚNY chce prostřednictvím nového programu doplnit současnou šablonovitou nabídku dětských a sportovních hřišť o neotřelá a originální řešení. Vybudování samotné zahrady bude předcházet komunikace a práce s jejími uživateli, tedy dětmi i jejich učiteli.
 
Mateřská škola, která chce podat žádost o grant, musí být z Prahy nebo Středočeského kraje a mít minimální kapacitu 50 dětí. Zřizovatelem školy může být Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, město, městská část, kraj nebo církev. Nadace bude při posuzování žádostí hodnotit mimo jiné potřebnost obnovy zahrady, její současné využití i plánovaný záměr školy, včetně návrhu zapojení dětí a učitelů do projektu a následně do využívání obnovené zahrady. Materiály pro žadatele jsou dostupné na webových stránkách nadace. Uzávěrka žádostí o nadační podporu je 10. května. 
 
Další podrobnosti o činnosti nadace na

www.nadace-promeny.cz nebo na vyžádání.