Zena pro kojenecký ústav

 

Výtěžek 148.500 Kč půjde podle pravidel Nadačního fondu Žena bez jakýchkoliv administrativních nákladů přímo tam, kam je určen.

 

Nedělní brunche se staly příjemnou samozřejmostí kulinářského i společenského dění v Praze a spojení
příjemného s užitečným na sebe nenechalo dlouho čekat. Díky spolupráci s restaurací Zlatá Praha přispěli
přítomní svou účastí čtyřiceti procenty z ceny brunche, což činilo celkem 8 500 Kč, Zdeňka Žádníková –
Volencová věnovala finanční příspěvek a obraz do aukce, která vynesla 139 000 Kč. Dětské centrum
při Fakultní Thomayerově nemocnici získalo díky této akci 148 500 Kč. Mezi hosty byla Kateřina Kristelová
s manželem, o zábavu se postarali Queens of classic, patron NF Žena.

„Kojenecký ústav má dlouholetou tradici a bez jeho dobrého fungování by osudy méně šťastných dětí byly ještě smutnější. Je potřeba, aby veřejnost věděla o jeho neutěšené situaci, ale hlavně je třeba každé sebemenší pomoci. Poděkování patří všem, kdo se na dnešním příspěvku podíleli,“ říká Beata Pilná, členka správní rady Nadačního fondu Žena.

www.nf-zena.cz