Zeťák za všechny prachy

Velitel rodiny. Chce rozhodovat o všem a všech. Z faktu, že se do rodiny přiženil, vyvodí, že se stal supervizorem v rozsáhlé škále činností a vztahů, počínaje finančními operacemi a konče eventuální přestavbou domu či chaty tchánů.

Projektant. Promítá postoje ke svým biologickým rodičům do vztahu k tchyni a tchánovi. Kdysi se s různými výsledky pokusil o revoltu vůči rodičům, ledacos zůstalo ještě nedořešeno, a tak se odreagovává v intencích Haškova „Maďar jako Maďar…“, zde ovšem rodič jako rodič.

Domovník. V domě, který na něj nebyl přepsán v patřičném registru nemovitostí, nehne prstem. Často a rád hovoří na téma „co by bylo, kdyby…“ a „nebudu se namáhat, když mi tu nepatří ani hřebík“. Pozoruhodné je, že ač leckdy i pravicového smýšlení, zaujímá stanoviska typu: „Půda patří těm, kdož na ní pracují.“

Dikobrazí dvojče. Představte si dva tulící se dikobrazy. Mají ostré bodliny a velmi jemnou kůžičku. Dikobrazí dvojčata jsou zvýšeně citlivá na cokoliv, co se jich může dotknout. Že i ony se bolestivě dotýkají druhých, se jich nedotýká. V rodině se vyskytují jako exemplář sdělující i mlčící. V prvním, méně častém případě podrobně mluví o tom, jak jim bylo ublíženo. V případě druhém … mlčí. Mlčení je dlouhodobé, uražené a po všech stránkách významné.

Bukanýři. Rozhodli se podnikat a k tomu používají dejme tomu dílnu a pomoc tchyně a tchána. Využívají, ale neplatí. Nechápou, že pomoc přijatelná v začátcích podnikání stěží může být považována za normu trvale. Mají svou pravdu – je draho, velká konkurence… Zmíněnou svou pravdu má i další typ.

Rival. Dotyčný soupeří se všemi a vždy. S fair play si nedělá zrovna starosti. Spíše naopak. Tchán má celoživotní koníček, dejme tomu pěstování rajčat. Rival začne rajčata pěstovat a MUSÍ je mít větší.

Zdroj Tomáš Novák, Psychologie Dnes