Vyhodili děti z vlaku!

Jen během listopadu řešilo Německo čtyři sporné případy. A ozývají se stále další rodiče, kterým se nelíbilo chování drah k dětem. Jeden z nejzávažnějších byl, když průvodčí vyhodil 13 letou dívku, která si zapomněla průkazku na vlak, peníze i mobil doma, 40 kilometrů od domova. Dívka plakala a průvodčího prosila, aby jí alespoň půjčil mobil, ze kterého by zavolala rodičům. Ani to jí ale průvodčí nedovolil a tak jela domů taxíkem. Rovněž 12 letá dívka zapomněla doma průkazku na vlak společně s penězi a přestože už byla tma a dívka měla s sebou těžké violoncello, průvodčí ji vysadil na nejbližší zastávce. Dívka šla nakonec domů 5 kilometrů pěšky. Naštěstí dorazila vystrašená, ale v pořádku. Ale co by se stalo, kdyby ji po cestě někdo přepadl?

Průvodčí přitom podle směrnic nesmí z vlaku vykázat nezletilé děti ani těhotné ženy!

Stejné směrnice platí i v České republice. Pokud by se tedy stala podobná situace u nás, průvodčí musí dítě vysadit až na takové zastávce, která je obsazena a předat dítě zaměstnanci Českých drah nebo policii. Ti pak dále seženou rodiče a vše dořeší. Pokud by dítě jelo bez průkazky v noci, vysadí ji průvodčí až na cílové stanici. Jakmile ale dítě dovrší věku 15 let, může být vyhozeno z vlaku kdekoliv. Naopak děti do šesti let by do vlaku vůbec neměly nastoupit bez doprovodu!

 Jaké máte zkušennosti s cestováním vlakem?