Problematika vychýlených palců může pěkně potrápit!

Hallux valgus je statická deformita palce u nohy, která se projevuje posunem palce mimo osu a zároveň i jeho rotací. Palec, neboli hallux, je velmi důležitou součástí nohy, jeho funkce je nejen opora při stoji, ale zároveň se podílí na správném postavení klenby nohy. Je hlavním odrazovým prstem a hraje významnou roli v dynamice i statice člověka.

 

Foto_3Příčiny vzniku deformity

 

Na vzniku tohoto zdravotního problému se podílí hned několik vlivů. Do jisté míry může rozvoj deformity ovlivnit dědičnost. Naše babičky a matky ve 20. století často trpěly nedostatkem vhodné obuvi, byly tedy nuceny vtěsnat se do bot po sourozencích a jiných příbuzných. Bylo proto těžké se deformitám nohou bránit. I dnešní módní trendy nutí především ženy nosit celý den nepohodlnou obuv, která na kloub palce vytváří velký tlak. Především boty do špičky, které tlačí palec k ukazováčku, nejsou vhodné a mohou při dlouhodobém nošení způsobit rozvoj této deformity a především bolesti. Další z příčin může být ochabnutí svalového aparátu v oblasti chodidel, plochá noha, dlouhá statická zátěž nebo dlouhodobě deformované nohy v nevhodné obuvi při sportu, např. krasobruslení či balet.

 

Projevy deformity

 

Na první pohled nemusí být vychýlení palce vůbec patrné, ale v oblasti kloubu je přítomná bolest, která se při chůzi stupňuje. Stejně tak může být palec viditelně vychýlen z osy vůči nártní kosti směrem k ukazováčku nohy. Může být i rotován a v pozdějších stádiích onemocnění bývá patrný i tzv. pakloub, tedy zvětšení kloubu palce směrem do strany. Problematická oblast je začervenalá a po dlouhém stání oteklá. Dochází k ovlivnění měkkých struktur a svalů, které drží podélnou i příčnou klenbu. Ty se postupně bortí a vzniká plochonoží. Jelikož je palec velmi zatížený, v místě kloubního spojení článku palce a nártní kosti může vznikat i zánět. V celé oblasti dojde totiž k omezení prokrvení, v kloubu se drží kyseliny a ostatní látky, což dává prostor k tvorbě zánětu, který je hlavní příčinou bolesti. Pokud by tyto potíže trvaly dlouho, bez jakékoliv léčby, tlak obou kostí proti sobě může zapříčinit až rozvoj onemocnění kloubů tzv. artrózy.

 

Léčba

 

Z konzervativní léčby se často doporučuje kombinace meziprstních korektorů a ortéz. Na noc se používá tzv. redresor, který udrží palec ve správném osovém postavení a tím se kloubní plochy trochu oddálí a bolest ustupuje. Nicméně tato „léčba“ je dočasná a neřeší původ potíží.

 

Efektivnější způsob léčby začíná funkčním vyšetřením a podle výsledků se doporučí vhodná léčba. Jelikož vždy dochází k ochabnutí svalů v okolí prstu, je třeba se na tyto svaly soustředit a začít je opět používat. Sval, který má udržet palec ve správné poloze – odtahovač palce, začíná až na patní kosti a upíná se na první článek prstu palce. Selektivním posilováním lze dosáhnout správného postavení palce a poté ho zapojit do zátěže. Je však nutné tomuto cvičení dát čas a trpělivost, jelikož cvičení s takto malým a vzdáleným svalem od mozku není snadné. V prvních fázích je většinou třeba pasivní korekce postavení palce, abychom ulevili od bolesti. Výhodnější než ortézy a dlahy je Kinesiotaping. Tapovací páska dokáže nejen palec fixovat ve správné poloze, ale zároveň ho neomezí v pohybu. Pásku na noze skoro neucítíte. Lze ji nosit do kterýchkoliv bot a úleva od bolesti je prakticky okamžitá. Velmi efektivní metodou, jak ovlivnit nejen samotnou funkci palce, ale celého chodidla je senzomotorická stimulace, cvičení na BOSU či jiných labilních plošinách.

 

V pokročilém stádiu, kdy dlouhodobě konzervativní léčba napomáhá, se přistupuje k operační léčbě. Ta zahrnuje několik metod. V některých případech stačí upravit změny na svalech, šlachách nebo vazech, jindy je třeba odsekat vzniklý pakloub tak, aby se zachovala pohyblivost palce. Někdy je nutné články palce zafixovat tzv. artrodézou, která pohybu palce zamezí úplně. Pooperační léčba spočívá především v práci s jizvou, aby nedošlo k jejímu srůstání s okolními měkkými tkáněmi a v dosažení co možná největšího komfortu při chůzi. I přes operační léčbu je nutné naučit klienta s chodidlem pracovat, stimulovat ho a podporovat strukturu kleneb, aby nedošlo k návratu potíží.

 

Foto_1Léčba pomocí rázové vlny

 

Fokusovaná rázová vlna je nejmodernější a nejefektivnější metoda léčby funkčních bolestí. V případě postižení kloubu palce zánětlivým procesem, dojde její aplikací přímo do místa potíží v hloubce uvnitř kloubu k nastartování hojivých procesů a urychlí se metabolismus. Do místa se dostane velké množství krve, která kloub vyčistí od škodlivin, zánětlivých látek a zároveň přivede živiny, kyslík a vitamíny. Proces regenerace je tak urychlen 3x-4x, než by tomu bylo bez její pomoci.

Radiální rázová vlna je o něco méně intezivní, nepůsobí v takové hloubce jako fokusovaná, proto je vhodnější pro uvolnění a regeneraci svalů, šlach a vazů. Radiální rázová vlna intenzivně prokrví a uvolní okolní svalstvo a tím pomáhá tomu, aby nedocházelo k dalšímu nerovnoměrnému přetěžování svalů. Radiální rázovou vlnou tedy ovlivníme svaly chodidla a lýtkové svaly.

 

Fokusovanou rázovou vlnu lze aplikovat 1x týdně. Obecně se doporučuje opakování 3x-4x, vždy však s ohledem na aktuální zdravotní stav. Radiální rázovou vlnu můžeme v terapii používat častěji, 2x-3x týdně, celkově se doporučuje počet 10-12 aplikací. Fokusovanou rázovou vlnou se z kloubu odplaví zánětlivé látky, takže palec už nebude bolet. Radiální rázovou vlnou se prokrví a zregenerují svaly, takže nebude docházet k návratu bolestí a potíží. Hloubkovou vibrační masáží – V-actorem – se svaly intenzivně uvolní. Následná aplikace Kinesiotapu udrží palec v neutrální poloze, aby nedocházelo ke zbytečnému tlaku. Zároveň kinesiotape odlehčí kůži a podkoží a krev bude mít tím pádem více místa, aby mohla odvádět zánět pryč z těla.

 

Bc. Adéla Papoušková, www.fyzioterra.cz