Prasečí chřipka

Zpráva od Hygienické stanice v Praze k 26.4. (zatím není aktualizovaná o nové případy)

Byly zaznamenány minimálně dva klastry onemocnění, kdy jde pravděpodobně o interhumánní přenos. Současně u žádného dosud potvrzeného případu v USA nebyl prokázán přímý kontakt s prasaty, ani pobyt prostředí kontaminovaném nemocnými zvířaty.

Podezření na onemocnění jiným, než běžným sezónním kmenem bylo zaznamenáno v Kalifornii, kde byl diagnostikován virus chřipky A, u kterého nebylo možno klasickými metodami určit subtyp.

To obrátilo pozornost na možnou souvislost s onemocněními hlášenými v Mexiku.

Mexiko

V zemi byly zaznamenány 3 ohniska onemocnění:

V distriktu Mexiko onemocnělo v období od 18. března tohoto roku 854 obyvatel na zápal plic, 59 zemřelo.

San Luis Potosi, ve střední oblasti země Mexiko, zde onemocnělo 24 osob, 3 zemřely.

Mexicali, nedaleko hranic s USA 4 nemocní, žádné úmrtí.

K 26 4. je hlášeno 18 potvrzených případů v distriktu Mexiko a 19 suspektních v dalších 19 státech (z celkového počtu 32). Podle jiných údajů je konfirmovaných případů v zemi až 120.

Celkem bylo nahlášeno 20 úmrtí, smrtnost v zemi je 17%.

Většina nemocných byly mladé a zdravé osoby.

Kmen A/California/04/2009 byl izolován a sekvenován, a ve většině případů se jedná o stejný kmen. Přesto je v Mexiku onemocnění se závažnějšími klinickými příznaky.

V rámci preventivních opatření byly uzavřeny některé školy, omezeno shromažďování občanů a bylo vydáno hygienické doporučení (viz zprávy ČT1).

Dle informací na promedmailu (www.promedmail.org) hlásí suspektní případy i další země – Kanada, Nový Zéland, Izrael. Tyto údaje je třeba ještě prověřit.

Kmen chřipky byl izolován a izolát A/California/04/2009 A(H1N1) byl celý sekvenován (http://www.who.int/csr/disease/swineflu/Gene_sequences_20090425.pdf). Je citlivý na oseltamivir a zanamivir a rezistentní vůči amantadinu a rimantadinu.

V průbehu evoluce kmene došlo k reassortmentu 4 segmentů: pocházejí z prasečí chřipky A (H1N1) a ptačí chřipky cirkulující v severní Americe, dále lidské a prasečí chřipky Euro-asijského původu. Tento poslední segment má unikátní sekvenci.

Přijatá opatření. a doporučení dle WHO:

WHO připravuje sérologickou diagnostiku a PCR diagnostiku. Sekvenace kmene je velmi nápomocná v této aktivitě. Do Mexika vyjíždí expertní tým.

V současnosti klasické rychlé testy na principu imunohistochemie nevykazují dostatečnou citlivost, proto je třeba výsledky považovat za orientační. Nejlepší metodou je izolace viru, je třeba ovšem dodržovat minimálně BSL-2 opatření, zesílená o použití ochranných pomůcek (respirátor, rukvice, jiný oděv a obuv). Následná RT-PCR cílená na konzervativní úseky NP či M2.

Do postižených oblastí lze cestovat, doporučuje se dodržovat hygienické zásady (rouška, umývání rukou) a vyhýbat se kontaktu s nemocnými osobami či zvířaty či místům s vyšší hustotou obyvatel.

V případě symptomů (horečka, bolest v krku, respirační obtíže, bolest svalů a kloubů, zimnice, průjem či zvracení, únava) je třeba navštívit lékaře, případně preventivně podávat inhibitory neuraminidázy.

Co je prasečí chřipka.

Onemocnění prasat většinou virem H1N1, ale i H1N2, H3N2 s lehkými symptomy, vysokou morbiditou a nízkou mortalitou (1-4%). Do chovů prasat může být přenesena z nemocného člověka či ptáka, k přenosu z prasete na člověka či naopak opakovaně dochází. Tyto případy byly zaznamenány od roku 1950.

2005 – 2009 hlásí USA 12 případů (11 uvádí kontakt s nemocným prasetem), ojedinělé případy hlásí Španělsko a Švýcarsko.

Případ interhumánního přenosu je znám z New Jersey v roce 1976, kdy onemocnělo 230 osob, 13 s vážnými symptomy, v jednom případě došlo k úmrtí.

K onemocnění dochází většinou v důsledku přímého kontaktu s nemocným zvířetem, či pobytem v kontaminovaném prostředí.

Virus nepřežívá teploty nad 70°C, 70% etanol, chlornan 5%.

Epizoocie byly zaznamenány v USA, kde je virus endemický, dále v Jižní Americe, Evropě (Švédsko, UK, Itálie), Africe (Keňa), východní Asii (Čína, Japonsko).

Dle WHO je stupeň pandemického ohrožení 3.

RNDr. Helena Jiřincová

NRL pro chřipku

Nevím jak vy, ale já podobným zprávám nikdy příliš nerozuměla. Bát se asi máme, ale jak moc? Zatímco některé státy zakázaly prodávat účinný lék Tamiflu, u nás ho řada lidí proti předpisu od známého lékaře, dostane dopředu úplně v pohodě. A to by se v případě pandemie, měl tento lék dostat ke zhruba 20% lidí. Už teď na internetu narazíte na prodej léku na černém trhu a co teprve, pokud se k nám nemoc skutečně dostane! To pak bude černý trh jen kvést. Policie ale varuje před nákupem těchto léků, může jít totiž o padělky. A navíc. Tamiflu nemusí vůbec na chřipku zabrat. V USA zamřelo 23 měsíční batole přestože bylo hospitalizováno a lék mu byl podán.

Jak tedy riziko prasečí chřipky minimalizovat? Nelétat do států s potvrzenými případy, mýt si ruce před jídlem, nejezdit hromadnou dopravou a nenavštěvovat místa s vysokým výskytem lidí. To jde sice dost těžko, ale asi se budeme muset pomalu připravit. Kupovat si roušku, je podle hygieniků ještě předčasné, tak jen doufám, že nám dají vědět dostatečně včas, abychom se mohli připravit. Dospělý zdravý člověk by měl nákazu ustát, nejohroženější skupinou jsou děti, těhotné ženy, nemocní a staří lidé. Spí tak nějak doufám, že se nám tato nákaza stejně jako ty z nedávných let (ptačí chřipka, nemoc šílených krav…), vyhne a toto bude poslední článek o prasečí chřipce na tomto webu..

Bojíte se nákazy prasečí chřipkou?