Porod – časté otázky

Jaké existují možnosti porodu?

Porod existuje fyziologický, přirozený, medikamentózní, indukovaný, programovaný, operační apod. Pokud dobře rozumím otázce a u rodičky probíhá fyziologický porod, může si vybrat polohu v první i ve druhé době porodní – vše záleží na tom, co jí bude vyhovovat. Takže možnosti porodu jsou – vsedě na lůžku, na vaku, na porodních stoličkách, na všech čtyřech, na boku, do vody ve vaně, ve stoje atd.

Může si žena předem vybrat, zda chce rodit do vody? Kdy se to nedoporučuje?

Ano, žena si může vybrat, jestli chce rodit do vody. Nedoporučuje se to ale u žen, které mají hypertenzi nebo u kterých je váhový odhad miminka nad 4 kg. Je třeba, aby byla rodička před vstupem do vany vyprázdněná (aplikuje se očistné klyzma). Teplá voda ve vaně má blahodárný vliv na průběh porodu, lépe se uvolňují porodní cesty (spasmolytický účinek) a rodička nevnímá tolik bolest (účinek analgetický).

Jaké výhody a nevýhody mají různé alternativy porodů?

Je dobře, že alternativy existují, že existuje nabídka možností, které může žena využít. Vybere si to, co jí nejvíce momentálně vyhovuje. Jedná se pohyb rodičky, vertikální polohy, teplou vodu, masáže atd. Záleží ale na pracovištích a personálu porodního sálu – co vše rodičce nabídnou a umožní. Pokud se alternativou myslí všechno ostatní než je ležení v posteli po celou dobu porodu a porod v gynekologické poloze s nohama nahoru, tak je dobře že „ tyto alternativy“ existují a vidím v tom pouze výhodu.

Je možné rodit doma?

Porody doma v naší republice existují (v malém procentu) a pro některé ženy je to jediná volba, jak chtějí porodit svoje dítě. Porody doma ale nejsou odbornými společnostmi doporučovány (gynekologická, pediatrická) z důvodů možného rizika u rodičky i u novorozence. Porody doma jsou v naší republice vyčleněny ze systému zdravotní péče. Rodička, která porod doma plánuje, si musí sama zjistit kontakty na zdravotníky, kteří by byli přítomni u jejího porodu a zajistili péči o novorozence. Porod doma je otázka volby a rozhodnutí ženy, která je plně informovaná a za svoje rozhodnutí přebírá samozřejmě odpovědnost.

Kdy se využívá porod kleštěmi?

Klešťový porod – je jediná možnost jak rychle porodit novorozence u kterého se začíná projevovat nedostatek kyslíku a žena má již úplně otevřené porodní cesty a nezvládá účinně tlačit tak, aby se novorozenec co nejdříve porodil. Klešťový porod už sice děsí svým názvem, ale opravdu se jedná o život zachraňující výkon.

Co je to epidurální analgezie?

Účinná metoda, jak ovlivnit vnímání bolesti u porodu. Výhodou je ovlivnění bolesti u žen, které ji vnímají velmi intenzivně. Aby to byla metoda bezpečná jak pro matku i dítě, musí být dodrženy zásady správné indikace. Není to metoda využitelná pro všechny rodičky, existují i kontraindikace, kdy epidurální analgezii nelze aplikovat – jsou to např. deformity v oblasti bederní páteře, nadměrná obezita rodičky, infekční ložiska nebo tetování na kůži v místě vpichu, poruchy krevní srážlivosti.

Provádí se u nás císařský řez na žádost rodičky?

Císařský řez se v naší republice na přání rodičky neprovádí a kéž by to takto i do budoucna zůstalo. Pro provedení této operace musí existovat indikace buďto ze strany matky nebo dítěte nebo obou.

Jakou roli hraje, když žena rodí u svého gynekologa?

Určitě je to pro ženu pozitivní. Věří mu, je s ním spokojená, lékař zase zná ji i její anamnézu. Existuje zde důvěra, a to je pozitivní a 100% se to musí odrazit i na průběhu porodu a na tom, jak žena svůj porod prožívá.

Jak dlouho dopředu je nutné si vybrat porodnici a přihlásit se?

Je to individuální, záleží na konkrétní porodnici ( v ČR jich je 106). Ve velkých pražských porodnicích se těhotné registrují již zhruba od 12. týdne těhotenství. V Brně k zaevidování se stačí 38. týden těhotenství, kdy gynekologové z poradny předávají ženu k dalšímu sledování do nemocnice. Bližší informace se těhotné ženy dozví od svého gynekologa, kam chodí do poradny nebo je možné informace získat přímo z porodnic, kam se žena chystá k porodu.

Jak časté jsou porody za přítomnosti manžela?

Doprovázející osoba u porodu – nejčastější je otec dítěte, je již běžná a naprosto samozřejmá záležitost. Ale zároveň je to čistě individuální záležitost, záleží to pouze na rodičce a jejím doprovodu, jak se rozhodnou a co chtějí.

Jak se má žena připravit na porod?

Je důležité, aby žena měla informace, na základě kterých si vybírá místo porodu a připravuje se na porod jak fyzicky, tak psychicky. Ne všechny rodičky však předporodní kurzy navštěvují a pokud ano, tak ve velké míře pouze kurzy připravující k porodu. Kurzy, které připravují ženu ke kojení a k tomu co bude po porodu, jsou navštěvovány zoufale málo.

Cvičení a plavání je v těhotenství též prospěšné. Význam tělesné aktivity prospívá matce i plodu, napomáhá udržovat dobrou fyzickou a psychickou kondici, matka nepřibývá tolik na váze a nácvik relaxace zlepšuje celkové uvolnění .Indikaci, míru a způsob aktivity určuje lékař vzhledem ke zdravotnímu stavu těhotné a průběhu těhotenství.