Pomoc pro Japonsko

 

Materiální a záchranářskou pomoc pro Japonsko lze nabídnout prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí ČR (Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, kontakt: e-mail: ors_sekretariat@mzv.cz) s uvedením základní informace o nabídce.

Finančně můžete přispět do veřejných sbírek, které byly na pomoc Japonsku vyhlášeny

V ČR zatím takovou sbírku vyhlásily:

Armáda spásy: dárcovská sms ve tvaru DMS ARMADA SPASY zaslaná na číslo 87777 (viz www.armadaspasy.cz). Armáda spásy má v Japonsku tři týmy záchranářů, z nich jeden je přímo v oblasti ohrožené radioaktivitou.

ADRA: číslo účtu 4028 4028/0300, variabilní symbol 394; dárcovská sms ve tvaru DMS ADRA zaslaná na číslo 87777 (viz www.adra.cz)

Charita ČR: číslo účtu 55660022/0800, variabilní symbol 135; dárcovská sms ve tvaru DMS CHARITACR zaslaná na číslo 87777 (viz www.charita.cz).

Charita v Tokiu poskytuje přístřeší lidem, kteří se ocitli bez domova a v prefektuře Saitama začala s registrací dobrovolníků. Daisuke Narui, ředitel japonské Charity říká „vedoucí roli v okamžité pomoci hraje armáda, která je pro tento účel dobře vybavena, Charita Japonsko bude soustředit svoje úsilí do následné fáze rekonstrukce a obnovy.“

Japonská Charita bude svoje úsilí směřovat do následné dlouhodobé pomoci ( psychologická pomoc, psychosociální pomoc, rekonstrukce obydlí atd.) a to zejména v okolí Sendai, které bylo katastrofou velmi silně zasaženo.