Pomněnkový den

Jak můžete pomoci?

Symbolem Mezinárodního dne pohřešovaných dětí je kvítek modré pomněnky, kterému je už od středověku přisuzována magická moc. Když budete nosit pomněnku u sebe, vaši nejbližší na vás nikdy nezapomenou. A stejně tak nebudou zapomenuty děti, které utekly z domova nebo z něj byly vyhnány. Na mnoha místech ČR si budete i letos moci zakoupit špendlík na klopu s motivem pomněnky.

Linka vzkaz domů – 800 111 113

Linka vzkaz domů (LVD) je projektem Sdružení Linka bezpečí. LVD je dostupná bezplatně z pevné linky na telefonním čísle 800 111 113, z mobilního telefonu na čísle 724 727 777 (běžné tarify operátora). K dispozici je volajícím každý den od 8 do 22 hodin. Linka vzkaz domů má celostátní působnost a je využívána dětmi a dospívajícími, ale i dospělými z řad rodičů a prarodičů.

LVD nabízí volajícím bezpečný prostor, ve kterém se mohou svěřit a přitom zůstat v anonymitě. Více informací naleznete na www.vzkazdomu.cz a www.linkabezpeci.cz.

Pracovníci Linky vzkaz domů přijali a řešili v roce 2008 celkem 1 745 hovorů, což bylo v průměru téměř 150 hovorů měsíčně. Na Linku vzkaz domů volají častěji dívky (54%) než chlapci (46%). Z hlediska věku jsou dlouhodobě nejpočetnější skupinou děti ve věku 15 -18 let. Nejčastějšími důvody volání na LVD jsou problémy týkající se rodinných vztahů (58%), dále týrání, zneužívání, zanedbávání (cca 15%) a osobní témata (9%). Pokud jde o jejich situaci, převážná většina je na útěku z domova (47%), 7 % je na útěku z ústavů, až 13% je vyhozených z domova a 3% útěk zvažuje. Oproti roku 2007 došlo k výraznějšímu zvýšení podílu hovorů dětí, jejichž důvodem k útěku byly rodinné problémy (až o 9%) a problémy související s týráním a zneužíváním (o 5 %). Dále došlo ke zvýšení podílu hovorů dětí na útěku z domova (o 4%) a dětí vyhozených z domova (o 5%). Naopak klesl podíl hovorů dětí na útěku z ústavu (o 3%). Linka vzkaz domů přijala v roce 2008 celkem 34 vzkazů. V dalších 41 případech se na Linku obrátili klienti s žádostí o vyřízení vzkazu, ale díky rozhovoru s pracovníkem Linky se našla jiná možnost řešení jejich stávající situace.