Pomůžete Dětskému centrum v Krči?

 

 „Většina ze zdejších 120ti dětí vyžaduje specializovanou péči, v rámci individuálních programů se jim věnuje tým odborníků – pediatr, neurolog, psycholog, foniatr, fyzioterapeut, speciální pedagog… Biologickým a adoptivním rodičům je poskytována sociální, psychologická podpora i praktické poradenství, pomoc v centru najdou také ženy, které chtějí své těhotenství utajit,“ upřesňuje ředitelka Dětského centra v Krči MUDr. Jaroslava Lukešová. 

Úsporná vládní opatření razantně, o několik milionů, snížila výši příspěvků, které zřizovatel, ministerstvo zdravotnictví, poskytuje na provoz centra. Důsledek? Uzavření dvou oddělení, propouštění zdravotnického personálu, nulové investice do chátrající historické budovy a každodenní otazníky, jak pokrýt náklady na topení, elektřinu, výživu či nejrůznější pomůcky pro děti, jak dál fungovat. Vždyť jen denní spotřeba plen „spolkne“ více než 2 000 Kč.  

Dětské centrum v Krči se proto obrací na veřejnost, sponzory. Pomoci dětem, které do života nevkročily právě nejšťastněji, je možné hned několika způsoby, podle možností každého dárce: Na webových stránkách www.detsky-usmev.cz/kolekce zakoupit konkrétní výrobek, který děti akutně potřebují. Jakoukoliv částkou přispět na účet Nadačního fondu Dětský úsměv 241325121/0300 , jehož 100 % výnos dostává Dětské centrum. Anebo přinést materiální pomoc či se vlastnoručně zapojit do oprav a zvelebování centra. 

KONTAKTY 

Dětské centrum s komplexní péčí a podpůrnou rodinnou terapií

Sulická 120, Praha Krč, tel. 241 714 764

Nadační fond Dětský úsměv: www.detsky-usmev.cz