Pohádka o bleše

Ta blecha si prostě žila, zatímco dámy a pánové u dvora však tuze trpěli, jsouce celí pokousaní, dovedete si to trápení představit?Možná, že jste tuhle pohádku někde četli, zejména ti z vás, kteří vládnou německým jazykem,Nejde však o to, zda jste ji přečetli, máme pro vás jinou, dosti těžkou otázku:víte snad, kdo tu pohádku napsal, tušíte aspoň, kdo byl jejím autorem?Zamyslete se, chvíli přemítejte – a možná, že to uhodnete, ač to není příliš pravděpodobné.Jestliže nabudete dojmu, že jste tuto zapeklitou otázku rozluštili, potom nám to napište – a my vám odpovíme, zda jste se trefili.Takže neváhejte!