Plastické operace po porodu


Jaké jsou nejčastější operace, které ženy po porodu vyhledávají?

Odpověď se v podstatě sama nabízí. Vzhledem k tomu, že k největším změnám následkem těhotenství, porodu a kojení dochází v oblasti břicha a prsou, je logické, že nejžádanější plastické operace se týkají právě těchto oblastí těla. Nejčastěji tedy ženy po porodu vyhledávají operace břišní stěny, která je po porodu u mnoha žen povolená a břišní svaly jsou rozestoupené, a o operace prsů – zde může jít o modelaci, zvětšení i redukci, záleží na individuálních potřebách pacientky.

Co nejčastěji vede ženy po porodu k rozhodnutí podstoupit plastickou operaci? Jde spíše o důvody estetické, nebo převažují důvody zdravotní?

Po porodu jde většinou o důvody estetické, ženám se nelíbí změny, které s jejich tělem porod a kojení udělaly, a proto chtějí návrat ke svému původnímu tělu. Některé ženy mají po porodu natolik rozestoupené břišní svaly, že se na sebe málem odmítají samy podívat do zrcadla. Ovšem právě například u povolené břišní stěny a rozestupu svalů nebo v případě, že ženě po kojení zůstanou nepřiměřeně velká prsa, hovoří pro operaci i zřejmé zdravotní důvody.

Jak dlouho po porodu byste ženě doporučil počkat, než se rozhodne pro nějaké úpravy?

Záleží vždy na druhu zákroku. Naprosté minimum je půl roku, ale většinou spíše rok.

Myslíte si, že plastiky po porodu jsou pouze dočasným trendem?

Nemyslím si, že by se mělo v této oblasti něco změnit. Ženy touží být stále krásné a to i ve vyšším věku či po porodech a kojení, a proto také plastické operace vyhledávají. Navíc se tyto zákroky stávají stále více společensky přijatelné a finančně dostupné, takže si myslím, že tento trend bude nejen pokračovat, ale že bude mít i vzestupný trend.

Proč se na ženy, které podstoupily plastickou operaci, někteří lidé dívají stále s nevolí?

To  je otázka spíše pro ně. Podle mého názoru se většinou nedokáží vcítit do ženy, která tento problém vnímá daleko intenzivněji a je odhodlána ho řešit. Některým mužům takové řešení může připadat zbytečné nebo marnivé, v případě, že ale ženě pomůže estetická operace cítit se dobře sama se sebou, není v žádném případě důvod ji za to odsuzovat.

Doporučujete počkat s plastikami až do doby, kdy se žena rozhodne nemít další děti, nebo je v pořádku, pokud žena podstoupí operaci i v období mezi dětmi?

V případě, že je období mezi dětmi delší než 3 a více let, pak není problém provést úpravy i v tomto mezidobí. V případě, že ale žena plánuje opětovně otěhotnět dříve, pak by s operacemi měla určitě počkat na dobu po dalším porodu.

Je podle vašeho názoru pro ženu těžké smířit se se změnami těla, které těhotenství a porod přináší? Je toto hlavní důvod, proč je poporodní plastika v současné době celosvětově na vzestupu?

Toto je zcela individuální. Některé ženy se i se změnami svého těla po porodu a kojení cítí dobře a své tělo mají rády. Z konzultací s pacientkami však vím, že u mnohých žen to tak není, změny, které jejich tělo těhotenstvím dostálo, je mnohdy neskutečně trápí, a proto se rozhodnou podstoupit nějakou úpravu. Plastická chirurgie se rychle mění a nabízí stále nové možnosti a navíc, jak jsem již zmínil, stala se více dostupnou, než tomu bylo v minulosti, výsledkem čehož je zvýšený zájem žen o tento způsob úprav. Ženy změny způsobené těhotenstvím trápily i dříve, ale tehdy bohužel neměly tyto možnosti.

Je situace v České republice srovnatelná se situací například ve Velké Británii nebo USA, kde se poporodní plastika stala v posledních letech velmi populární a počet zákroků zaznamenal velký nárůst?

Velký růst těchto výkonů zaznamenáváme i u nás, i když zatím ještě zdaleka nedosahujeme počtu jako například v Británii či USA

Často se v souvislosti s plastickou chirurgií v ČR mluví o tzv. „plastické turistice“, jaké procento žen, které sem za zákroky jezdí, vyhledává právě poporodní plastiky?

Je pravda, že Česká republika je vyhledávanou destinací pro ženy, které chtějí podstoupit nějakou plastickou operaci. Je to dané jednak vysokou kvalitou zdejších klinik a samozřejmě také tím, že pacientky z některých zemí u nás za stejný zákrok zaplatí výrazně nižší cenu, než jakou by zaplatily ve své zemi.. Zahraniční klientky, které chtějí nějakou úpravu po těhotenství a kojení, stejně jako české ženy nejčastěji vyhledávají úpravy prsů a břicha.

Je poporodní plastika vyhledávaná spíše mladšími ženami?

Ano, je to dané dobou, dříve ženy nebyly zvyklé řešit své případné problémy s postavou tímto způsobem, dnes je tento způsob ale čím dál vyhledávanějším. Je tedy logické, že tyto zákroky vyhledávají mladší ženy, nejčastěji mezi 25. a 40. rokem věku, pro které je plastická chirurgie již něčím zcela normálním. Samozřejmě je to také dané naší společností, která klade na krásu velký důraz.

Myslíte si, že obliba poporodních plastik je důsledkem toho, že naše kultura idealizuje mládí a krásu?

Jak jsem již zmínil, poporodní plastika je vyžadována klientkami buď z estetických, nebo zdravotních důvodů. Ve druhém případě je to proto, že je daný stav obtěžuje v každodenním životě a zatěžuje jejich organismus – ať už se jedná o rozestup břišních svalů či například zátěž způsobenou velkými pokleslými prsy.

Dnešní kultura propaguje dokonalost, a proto možná některé ženy, zejména ty mladší, po porodu přistupují k operaci, aby vypadaly stejně dobře jako dříve. Je to ale individuální, některé ženy, jak už jsem uvedl, se změnami na svém těle skutečně velmi trápí, a to bez ohledu na jakýkoli ideál krásy. Zkrátka jim to, co vidí v zrcadle, nepřipadá estetické a mnohdy se pak stydí vyjít třeba v plavkách na koupaliště. Někdy však změny nemusí být po porodu tak výrazné, jak je ženy samotné vnímají, a podle mého osobního názoru mohou být i svým způsobem půvabné.rFull (1)