Předčasných porodů přibývá

WHO (The World Health Organization) zveřejnila v roce 2009 analýzu dat z několika studií a přehledů konaných během let 1997-2007. Na základě nich bylo zveřejněno, že např. v roce 2005 bylo celosvětově evidováno 9,8% předčasných porodů (ze všech zaznamenaných porodů), tedy 12,9 milionů předčasných porodů. Z toho přibližně 85% připadalo na Afriku a Asii, tedy 10,9 milionů předčasných porodů;  0,5 milionů předčasných porodů připadalo na Evropu a stejné procento i na Severní Ameriku. Na Latinskou Ameriku a Karibské země připadá 0,9 milionů. Nejvyšší četnost tedy byla v Africe a Jižní Asii (11,9%, 10,6%), nejnižší četnost (6,2%) byla v Evropě.

Stěžejními faktory, jež mohou vést k předčasnému porodu jsou: zdravotní stav matky či plodu, genetické vady plodu, léčba neplodnosti, vliv životního prostředí a socioekonomické sítě. Přibližně 45-50% předčasných porodů je idiopatických (tedy z neznámého důvodu), 30% souvisí s předčasnou rupturou vaku blan, 15-20% jsou lékařsky indikované porody.
Údaje o četnostech předčasných porodů z některých vyspělých států ( USA, UK, státy Skandinávie) ukazují dramatický nárůst počtu předčasných porodů v posledních 20 letech. Jedním z důvodů tohoto nárůstu je i zvýšené procento úspěšně asistovaných reprodukcí , nárůst vícečetných těhotenství, vzestup počtu rodiček starších 34 let,  změny v přístupu zdravotníků ( vyšší procento sekcí, odhad stáří plodu dle UZ a ne dle data poslední menstruace). V USA byly náklady za rok 2005, spojené s předčasně narozenými dětmi (v medicínské, pedagogické sféře, ztráta pracovních sil), vyčísleny na 26,2 bilionů US dolarů.

Údaje z rozvojových zemích jsou většinou neúplné, často zcela chybí.

Šance na přežití předčasně narozených dětí se výrazně liší podle místa, kde se narodily. V mnoha rozvojových zemích mají děti vážící méně než 2000g malou šanci na přežití (2000g odpovídá cca 32gtt), zatímco ve 32gtt má předčasně narozené dítě ve vyspělých zemích šance na přežití již srovnatelné s dítětem narozeným v termínu. Z celkového počtu novorozeneckých úmrtí (úmrtí do 7 dnů po porodu), připadá 28% na úmrtí nedonošených dětí.  

    
Děti narozené předčasně, mají vyšší procento výskytu onemocnění horních i dolních cest dýchacích, dětské mozkové obrny, vjemové deficity (oční postižení, sluchové ztráty), poruchy soustředění, učení. Nemocnost předčasně narozených dětí se často odráží i v jejich dalším životě. Dle současného sledování předčasně narozených dětí v USA přežívá přibližně 50% dětí narozených mezi 22-25gtt, přičemž polovina přeživších nemá ve věku 18 měsíců středně těžké nebo těžké postižení.

Zdá se jisté, že v různým zemích hrají i roli různé rizikové faktory. V USA je to například stoupající věk matek, vyšší počet vícečetných těhotenství, uměle asistovaná reprodukce. V Africe a jižní Asii hraje pravděpodobně hlavní roli nitroděložní infekce, nedostupnost léků a její léčby, nedostupnost tokolytické léčby (léků pomáhajících potlačovat předčasné kontrakce), nedostatečná a nevyvážená strava rodiček a špatné sociální zázemí.

Předčasné porody jsou jedny z nejaktuálnějších problémů v perinatologii. Jednou z nejčastěji kladených otázek je, proč vůbec k předčasným porodům dochází, identifikace rizikových faktorů a možnosti prevence předčasných porodů. Analýza četnosti předčasných porodů dle WHO předkládá problematiku předčasných porodů jako celosvětovou nutnost dalšího rozvoje znalostí v oblasti etiopatogeneze předčasných porodů.

 

Nedonošenost v Čechách

 

Ročně se u nás narodí více než osm tisíc dětí předčasně. Trend je stoupající, za posledních 8 let je nárůst dle statistik o 64%. Hospitalizace novorozence s velmi nízkou hmotností ( tj. pod 1500g ) trvá i několik měsíců ( přibližně platí, že nedonošená miminka bývají propouštěna domů, pokud nemají závažnější komplikace a nepodstupují operace, v plánovaný termín porodu.

 

Narodí-li se miminko o tři měsíce dříve než mělo, cca tři měsíce tráví v nemocnici). Péče a přístupy se v jednotlivých perinatologických centrech (centrech soustřeďujících rizikově těhotné ženy na pracoviště, kde jsou neonatologické vybavené jednotky) liší. Ideální stav je, když po předčasném porodu je miminko i s inkubátorem co nejdříve převezeno na společný pokoj k matce, která se o něj stará. Na druhé straně však většina pracovišť v současné době na takovýto „luxus“ nemá prostory ani finance. Proto bývají miminka hospitalizována sama, maminky propouštěny po týdnu domů. Za dětmi pouze dojíždějí a dovážejí své mateřské mléko. Pro tyto matky je předčasný porod a následující týdny ještě o poznání více stresující a traumatizující zážitek.

 

V roce 2008 se narodilo v České republice 117 757 dětí, z toho 8 643 předčasně ( 857 dětí 1-1,5kg; 471 dětí méně než 1kg). V roce 2009 se narodilo předčasně 9 076 dětí, Přitom hospitalizace novorozenců s velmi nízkou porodní hmotností (pod 1,5 kilogramu) trvá 60 až 100 dnů.

 

zdroj: www.nedoklubko.cz