Pátá dětská nemoc

PŘÍZNAKY
příznaky se objevují 4-14 dnů po nakažení

PRVNÍ DEN
• Jasně červené tváře, kontrastní bledá oblast okolo úst – Nejnápadnějším příznakem nemoci je nafialovělá plocha ve tvaru motýla na tvářích, jako by dítě někdo uhodil.
• Mírná horečka

DRUHÝ AŽ PÁTÝ DEN
• Svrnitá, krajkovitá vyrážka. Na končetinách se tvoří velké, nepravidelné, často splývající červenofialové skvrny, často lehce svědí a někdy se po přechodném zmizení znovu objeví. Na trupu je vyrážky méně a nebývá na dlaních a ploskách.

SEDMÝ AŽ DESÁTÝ DEN
• Vyrážka bledne. Dítě už není infekční. Vyrážka se může objevit znovu během následujících několika týdnů nebo měsíců, zejména když se dítě přehřeje nebo pobývá na slunci.
U části dětí může onemocnění způsobit necharakteristickou „chřipku“, anémii (pokles počtu červených krvinek), nebo bolesti kloubů.

LÉČBA:
Podávejte dítěti paracetamol, na snížení teploty, případně léky proti svědění a bolestem kloubů. Musí hodně pít. Má-li nějaké onemocnění krve (srpkovitou anémii nebo thalasémi), poraďte se s lékařem. U těchto dětí může tato nemoc někdy vyvolat vážné problémy. Izolujte dítě od všech žen, které by mohly být těhotné – ve vzácných případech může dojít k potratu. Dítě však už obvykle nemůže nikoho nakazit, jakmile se objeví vyrážka.

www. Miminet.cz