Očkovací kalendář

Očkovací kalendář
Držíte v náručí miminko a radujte se z příchodu nového človíčka? Tak to možná ještě netušíte, že kromě radostí vás čekají i povinnosti. Jednou z nich je očkování. To, že existují nějaká povinná očkování pro vás jistě není žádnou novinkou. Ale víte opravdu, co všechno musí vaše děťátko podstoupit, co je a co není povinné? Nebo naopak na co má právo a co je plně hrazené státem?
Prevence dětí proti nebezpečným chorobám je nastavena téměř ode dne jejich narození. První vakcínu dostane novorozenec ještě v porodnici a během prvních dvou let svého života je dítě postupně očkováno proti většině onemocnění zařazených v systému očkování.

Co vás čeká a nemine?
Očkování proti tuberkulóze
– nejdříve 4. den a nejpozději 6. týden po narození
– kontrola místa vpichu po 3-6 měsících
– přeočkování v případě nízkého množství protilátek v krvi (žádné známky po předchozím očkování) ve věku 2 let
– další kontrola na protilátky ve věku 11 let
– opět přeočkování v případě nízkého množství protilátek v krvi
Pokud máte miminko narozené před 1.1. 2007 , pak očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému (černému) kašli a hemofilovým infekcím
– od 9. týdne po narození (po zhojení očkování proti tuberkulóze)
– očkování rozloženo do 3 dávek v průběhu jednoho až dvou měsíců (do konce 1. roku dítěte)
– 4. dávka v 18. až 20 měsíci
– přeočkování ve věku 5 let (pouze záškrt, tetanus a dávivý kašel)
– další přeočkování pouze proti tetanu od 14 let a poté každých 10-15 let

Děti narozené po 1.1. již namísto čtyřkombinace dostávají zdarma Hexavakcínu. Obsahuje očkování proti šesti nemocem: záškrtu, tetanu, dávivému kašli, dětské přenosné obrně, hepatitidě typu B a Haemophilus influenzae typu B.
Lékaři ji dětem podávají ve čtyřech dávkách. Poprvé asi v 13. týdnu od narození – po odeznění případné reakce na očkování proti tuberkulóze. Druhou jim píchnou asi o měsíc později, za další měsíc až dva by měla navazovat další dávka. Čtvrtou děti dostanou nejpozději v roce a půl. Pokud nebude možné z důvodu zdravotního stavu dítěte dodržet tento kalendář, rozhodne o dalším postupu pediatr, který o dítě pečuje.

Očkování proti přenosné dětské obrně (Pro děti narozené před 1.1. 2007)
– od 10. týdne po narození vždy na jaře
– 2 dávky očkování po dvou měsících (březen a květen)
– další 2 dávky očkování v následujícím roce
– poslední přeočkování ve věku 13 let
– podávání vakcíny na lžičce
Očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím
– tzv. druhá trojkombinace
– od 15. měsíce po narození
– přeočkování za 6-10 měsíců
Očkování proti hepatitidě B (žloutence)
– nový typ očkování
– od 9. týdne po narození (současně se čtyřkombinací)
– 2. dávka za 4 týdny po 1. dávce (současně se čtyřkombinací)
– 3. dávka za 6 měsíců po 1. dávce
– u starších neočkovaných dětí očkování ve věku 12 let

Do nového očkovacího kalendáře letos přibude přeočkování proti černému kašli a u náchylných dětí i vakcína proti pneumokokovým infekcím
Nový očkovací kalendář platný pro děti narozené po 1.1. 2007

Věk dítěte Pravidelné očkování
4. den až 6. týden Tuberkulóza
1. dávka hexavakcíny od 13. týdne Záškrt, tetanus, dávivý kašel, invazivnímu onemocnění vyvolanému
původcem Haemophilus influenzae b, přenosná dětská obrna a virová
hepatitida B
2. dávka hexavakcíny nejméně 1 měsíc po 1. dávce Záškrt, tetanus, dávivý kašel, invazivnímu onemocnění vyvolanému
původcem Haemophilus influenzae b, přenosná dětská obrna a virová
hepatitida B
3. dávka hexavakcíny nejméně 1 měsíc po 2. dávce Záškrt, tetanus, dávivý kašel, invazivnímu onemocnění vyvolanému
původcem Haemophilus influenzae b, přenosná dětská obrna a virová
hepatitida B
4. dávka hexavakcíny nejméně 6 měsíců po 3. dávce, ale nejpozději před 18. měsícem života Záškrt, tetanus, dávivý kašel, invazivnímu onemocnění vyvolanému
původcem Haemophilus influenzae b, přenosná dětská obrna a virová
hepatitida B
15. měsíc Spalničky, příušnice, zarděnky (1. dávka
21. až 25. měsíc Spalničky, příušnice, zarděnky (přeočkování v min. odstupu 6 až 10 měsíců,
horní věková hranice není omezena)
2. rok Tuberkulóza (přeočkování pouze tuberkulin negativních dětí bez jizvy po
očkování)
5. až 6. rok Záškrt, tetanus, dávivý kašel (přeočkování)
10. až 11. rok Dětská přenosná obrna (přeočkování)
11. až 12. rok Tuberkulóza (přeočkování pouze tuberkulin negativních dětí)
12. až 13. rok Virová hepatitida typu B (pouze u dětí, které nebyly očkovány v prvních
měsících života)– 3 dávky v rozestupu 0, 1 a 6 měsíců
14. až 15. rok Tetanus (přeočkování, další vždy po 10 letech)

zdroj: www.mojedite.cz ,ČTK