Odklad povinné školní docházky

I když budete pro své dítě vyřizovat odklad povinné školní docházky, musíte ho v souladu se školským zákonem přihlásit k zápisu do vybrané školy během stanoveného termínu a až následně podat řediteli školy žádost o odklad. O odkladu školní docházky totiž vždy rozhoduje ředitel vámi vybrané školy. 

Ten odloží začátek povinné školní docházky na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte. Musíte ale také doložit posouzení školského poradenského zařízení – např. pedagogicko-psychologické poradny nebo odborného lékaře. 

Posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky může i dětský nebo praktický lékař pro děti a dorost. Ten vystavý potvrzení zpravidla když se jedná o odložení začátku povinné školní docházky kvůli celkové tělesné nezralosti, častého onemocnění apod.

 V případě jiných zdravotních potíží, by měl potvrzení vystavit příslušný lékař – kardiolog, alergolog… 

Ředitel školy může rozhodnout, že pro vás odklad není nutný stejně jako vám ho může doporučit. Proti jeho rozhodnutí se samozřejmě můžete odvolat.