Obezita rodičů a dětí

Dle výzkumu Žij Zdravě mívají obézní rodiče 3x častěji děti s nadváhou až obezitou. Pokud jsou obézní oba rodiče, pak jejich potomek je v 46 % případů také obézní.

Čím vyšší je hodnota BMI, tím méně hodin týdně trávíme pohybovou aktivitou. U obézních je významně vyšší podíl těch, kteří nevykonávají žádnou pohybovou aktivitu, a to zhruba 30 %.

Tloustneme všichni, ale sportovci méně. Ti jsou dokonce schopni si v průběhu života udržet normální váhu. Pozitivní vztah ke sportu je potřeba budovat od dětství, stejně jako návyky ke zdravému životnímu stylu.

Tělesná výchova ve školách vede chlapce ke sportu, ale dívky spíše odrazuje, proto je potřeba klást důraz na výchovu v rodině. Výzkum Žij Zdravě potvrdil, že zde platí pravidlo, že aktivní rodiče mívají aktivní děti.

Krizovým bodem bývá věk mezi 16 až 20 lety, kdy necelá třetina dívek skončí s výkonnostním sportem úplně. U chlapců je situace lepší, ale okolo 25 let se sportovní aktivita snižuje obecně, a to z důvodu nedostatku času.

Výzkum Žij Zdravě zjistil pět nejčastěji provozovaných sportů v České republice: cyklistiku, fotbal, aerobic, fitness a plavání.

Váhový přírůstek přichází s přibývajícím věkem. Do třicítky se tolik nepřibírá, ale pak to začne… Ve výzkumu Žij Zdravě se ukázalo, že ve věkové kategorii 18 až 30 let má 64 % lidí normální váhu, oproti tomu u lidí nad 50 let má 40 % nadváhu a více jak třetina trpí obezitou.

Pořiďte si kolo! V rámci průzkumu Žij zdravě vyšlo najevo, že skutečně efektivní na přebytečná kila je jízda na kole. Výzkum potvrdil, že sedavé zaměstnání nemá souvislost s vyšším BMI.

Vzdělanější ženy trpí méně nadváhou a obezitou. U mužů není závislost BMI na vzdělání v podstatě žádná, vyšší hodnoty jsou jednoznačně dány nedostatkem pohybu.

Společensky přijatelnější je muž s nadváhou nežli obézní žena. V případě obezity je zastoupení žen a mužů přibližně stejné, 23 % žen a 21 % mužů je dle BMI obézních.

Se stoupajícím věkem, ale také indexem BMI, se snižuje vnímání kvality života. K tomuto faktu se váží zdravotní komplikace, které přímo souvisí s obezitou. Dle výzkumu Žij Zdravě jde o vysoký krevní tlak, téměř polovina obézních trpí hypertenzí a pětina obézních trpí diabetem.

Negativní vliv nadváhy a obezity se netýká pouze zdravotního hlediska, ale zasahuje do všech oblastí života. Výrazně ovlivňuje spokojenost s pracovním výkonem, s osobními vztahy, se sexuálním životem a se sebou samým. Zhruba 27 % obézních trpí depresemi a více jak třetina necítí dost energie pro každodenní život.

Mé shrnutí: všichni víme, že máme sportovat a jíst zdravě a musíme k tomu vést i děti. Realita je ale mnohdy taková, že sice víme, že něco děláme špatně, ale buď jsme líní s tím něco dělat, nemáme čas anebo peníze. Vždyť sportovní koníčky a zdravá strava něco stojí. Nemyslím si, že by dítě muselo cíleně dělat nějaký sport, vždyť stačí i takové běžné lítání venku. Z okolí znám případy dětí, které sice dělaly dlouho sport, ale jakmile skončily, váha šla strmě nahoru a jsou na tom jako by nikdy nesportovaly. Takže všeho s mírou. Dopřejte si mlsání spíše dopoledne, nejeste večer a místo autem choďte co nejvíce pěšky. Alespoň 2x týdně si naplánujte pohybovou činnost s dětmi. Stačí když vyrazíte třeba na túru, do Zoo či bazénu.. Máte-li problémy s váhou, navštivte odborníka a poraďte se s ním i o svých dětech, aby nedělaly stejné chyby jako vy…

Jak bojujete s kily navíc? A co vaše děti? Jíte zdravě a sportujete nebo to „šidíte“?