Neplodnost

Jaké jsou možné příčiny neplodnosti?

Přesnější a výstižnější termín než neplodnost je spíše porucha plodnosti. Můžeme říci, že při optimální plodnosti by měla dvojice dosáhnout těhotenství přibližně do šesti až devíti měsíců. Příčin, proč to takhle ideálně často nejde, je velmi mnoho. K nejčastějším patří u ženy potíže se správnou funkcí vaječníku a kvalitou vlastního vajíčka, někdy jsou poškozeny vejcovody, na našem pracovišti velmi často také zjišťujeme endometriózu (= výskyt děložní sliznice mimo dutinu děložní, k typickým projevům patří potíže s otěhotněním a pánevní bolesti). O tomto častém a závažném onemocnění se poměrně málo ví, snažíme se proto o tomto problému ženy informovat (např. na webových stránkách našeho Centra pro léčbu endometriózy – www.ivfbrno.cz). U muže bývá v současné době velmi často snížený počet a pohyb spermií. Bylo prokázáno, že v posledních desetiletích se snižuje průměrná koncentrace spermií. Pro představu – v roce 1940 byla průměrná koncentrace 110 milionů spermií

v 1 mililitru spermatu, postupně se snížila na 60 milionů v roce 1990!! Jsme schopni také vyšetřit vnitřní genetickou stavbu a kvalitu spermie, se kterou úzce souvisí její schopnost úspěšně oplodnit vajíčko. Zaměřili jsme se také na sledování oxidačního stresu zárodečných buněk a jejich ochranu, využíváme spolupráce s poradnou pro zdravou výživu, která je pro reprodukci důležitá.

Co předchází umělému oplodnění?

U dvojice, která má potíže s otěhotněním, je důležité vyšetřit možné příčiny a stanovit plán léčebného postupu. Ten by kromě výsledků vyšetření měl vycházet také z postojů a přijatelnosti jednotlivých možností léčby pro daný pár. Mimotělní oplození může být pro někoho nepřijatelné v rovině etické, někdo může mít obavy z operačního výkonu. Samozřejmostí by mělo být srozumitelné vysvětlení navrhovaného postupu, jeho důvodů, přínosu a možných rizik. Na našem pracovišti máme velmi dobré zkušenosti s instruktážním videem, kde je celý postup podrobně a názorně vysvětlen včetně práce embryologické laboratoře a který si klienti mohou prohlédnout doma v klidu a pohodlí na DVD.

Co to vlastně znamená umělé oplodnění? Jaké existují metody umělého oplodnění?

Jako umělé oplodnění se označuje postup, při kterém se odebere vajíčko, v embryologické laboratoři se oplodní a zárodek (embryo) se přenese do dutiny děložní – odborný název je IVF (in vitro fertilizace). V širším slova smyslu se termín umělé oplození vztahuje na další výkony, při kterých se pracuje s lidskými zárodečnými buňkami (= asistovaná reprodukce). Je to např. nitroděložní inseminace, při které se do dutiny děložní zavádí v laboratoři připravené spermie v době uvolnění vajíčka – ovulace. Metod asistované reprodukce je celá řada, k nejčastějším patří oplození vajíčka zavedením jediné spermie do jeho nitra (ICSI = intracytoplasmatická injekce spermie), úprava zóny, která obklopuje embryo („asistovaný hatching“), chirurgický odběr spermií …. a další velmi specifická „kouzla“, která embryologové umí …

V jakém případě se přistupuje k umělému oplodnění? Po jak dlouhé době bezvýsledné snahy o otěhotnění přirozenou cestou se přistupuje k umělému oplodnění?

Obecně platí – pokud šance na otěhotnění bez umělého oplození jsou nízké, metoda je pro pár přijatelná a jednodušší postupy nevedly k cíli. Významným faktorem je také věk. V našem centru asistované reprodukce klademe důraz na správné vyšetření příčin neplodnosti a uvážlivou indikaci k in vitro fertilizaci (IVF). Těhotenství se nám tak často podaří dosáhnout i jednoduššími metodami, které se ne všude provádí nebo mohou být z komerčních důvodů opomenuty.

Jaká je jistota úspěchu umělého oplodnění?

Úspěšnost umělého oplodnění závisí na mnoha okolnostech. Kromě zásadního faktoru jako je věk ženy závisí na příčinách neplodnosti, správné indikaci in vitro fertilizace (IVF), kvalitě zárodečných buněk, kvalitě embrya a dalším. Při optimální kvalitě embrya a věku ženy do 35 let je možné dosáhnout 40 – 50 % těhotenství na transfer embryí. V průměru se seriózní údaje celosvětově pohybují v pásmu 30 – 40%.

Finanční stránka umělého oplodnění?

Zdravotní pojišťovny v České republice hradí základní výkony a základní léky na tři cykly IVF s přenosem embryí u žen ve věku do 39 let. Některé výkony (např. prodloužená kultivace embryí, zavedení spermie do vajíčka, chirurgický odběr spermií …) z pojištění hrazeny nejsou. Významnou roli v celkových nákladech hraje samozřejmě také to, zda se jedná o komerční centrum zaměřené na zisk nebo univerzitní pracoviště.