Nemůže dětem očkování ublížit?

Ať žije očkování!
Přestože nám dnes připadá samozřejmé, patří k nejvýznamnějším objevům v historii medicíny. Díky očkování byly celosvětově vymýceny pravé neštovice. V řadě zemí zmizela dětská přenosná obrna a tetanus. Přesto každý rok umírají ve světě minimálně 2 miliony dětí, které by bylo možno zachránit právě očkováním. Kdyby neexistovalo očkování, byly by počty nemocných vyšší. Dalších 2,7 milionu dětí by ročně umíralo na spalničky, 1,2 milionu na novorozenecký tetanus, 1 milion na černý kašel a 100 000 na záškrt, 800 000 by bylo paralyzováno obrnou.
V České republice mají očkovací programy dlouhou historii a zaznamenaly mnoho úspěchů. Na začátku šedesátých let byla vymýcena dětská přenosná obrna. V první polovině osmdesátých let mohlo být ukončeno očkování proti pravým neštovicím. U našich dětí se nevyskytuje tetanus ani záškrt, dávivý (černý) kašel je výjimkou a příušnice se objevují zcela vzácně. Málokterý dětský lékař se dnes setká se zarděnkami a spalničkami, protože i proti těmto onemocněním se již běžně očkuje.

Nemůže škodit?
V dnešní době se stále více diskutuje o tom, zda má cenu očkovat proti nemocím, které se u nás nevyskytují, zda očkování není škodlivé a nepůsobí negativně na rozvíjející se imunitní systém. Odborníci tyto diskuse sledují se zděšením.
Rodiče by se neměli nechat odradit nezodpovědnými výzvami a měli by dbát na to, aby jejich děti absolvovaly všechna pravidelná očkování. Měli by si uvědomit, že před zavedením povinného očkování umíraly v České republice tisíce dětí na infekční onemocnění a mnoho dalších trpělo jejich následky (záněty mozkových blan nebo slinivky v důsledku příušnic u dětí, postižení plodů v důsledku zarděnek, smrtící komplikace s krvácením do plic v důsledku spalniček a tak dále).

Kdo viděl dítě dusící se v záchvatech dávivého kašle, ten o významu očkování zcela jistě nepochybuje. Tuto „příležitost“ měla řada rodičů v Anglii, kde v důsledku nízké proočkovanosti dětí propukla před několika lety epidemie dávivého kašle. V Rusku probíhá epidemie záškrtu už od počátku devadesátých let. Díky vysoké migraci obyvatel ze zemí s výskytem infekčních nemocí do Evropy význam očkování stále stoupá. Dalším důvodem pro očkování je i zvyšující se odolnost některých bakterií proti antibiotikům, která se tak stávají neúčinnými. Proto prevence očkováním může být v blízké budoucnosti u řady infekčních onemocnění jediným možným řešením.
zdroj: www.ockovani.com