Nechtěné děti

  • Výzkumy ukázaly, že rozhodující pro vztah mezi matkou a dítětem je hodina po narození. Pokud matka dítě dostane, je mnohem menší pravděpodobnost, že ho později odvrhne. Experimenty v této oblasti dokonce slavily úspěch v tom, že až šedesát procent maminek, které dítě předem určily k adopci, si svoje rozhodnutí rozmyslely, pokud měly možnost držet své dítě těsně po porodu v náručí.
  • Z podobných výzkumů plyne, že pokud byly čekatelky na interrupci odvedeny mezi novorozence a poté jim byla znovu dána možnost volby, mnohé z nich se nakonec rozhodly pro dítě. Mnohé přiznaly, že teprve ve chvíli mezi dětmi si uvědomily, co se vlastně chystají udělat a pochopily, že existuje i jiná volba.
  • Nejvíce potratů obvykle připadá na věkovou skupinu mezi 20 – 29 lety, tedy na skupinu, která je fyzicky nejlépe vybavená pro manželství.
  • Populace stárne, stále více rodin se rozhoduje zůstat pouze u jednoho dítěte. Důvody bývají většinou ekonomické. Sociální situace rodin s více dětmi totiž bývá dost často kritická.