Nebezpečný kočárek

Jedná se o dětský kombinovaný kočárek, typ Implast Bolder 4, který je spotřebiteli prodán volně bez obalu.

Výrobcem kočárku je firma P.P.H. IMPLAST s.j. ul. Wykopy 11, 60-001 Poznaň, Polsko.
 
Při posouzení výrobku a příčiny nebezpečí bylo zjištěno, že vlastnosti posuzovaného vzorku výrobku nejsou ve shodě s bezpečnostními požadavky na dětské kočárky.

861-ng

 Při zkoušce bylo zjištěno, že hluboké lůžko nasazené při směru vozidla, kdy je rukojeť vzadu, „vyjíždí“ z konstrukce a to již při třetím nárazu! Přední klipsy se dostaly mimo konstrukci a dále nebylo možno ve zkoušce pokračovat – požadavek na bezpečnost kočárku nebyl splněn!
 
V pořádku není ani sportovní provedení kočárku. Při směru vozidla, kdy je rukojeť vzadu, došlo po deseti nárazech k posunutí (uvolnění) sedačky po konstrukci o 21 mm – požadavek normy je max. 10 mm!
Při směr vozidla, kdy je rukojeť vpředu, došlo opět po deseti nárazech k posunutí (uvolnění) sedačky po konstrukci o 20 mmpožadavek normy je opět max. 10 mm!
Požadavek na bezpečnost kočárku tak opět nebyl splněn. Dále byly zjištěny nedostatečné a neúplné informace v návodu k používání a značení na výrobku.
 
Tento dětský kočárek Implast Bolder 4 tak není ve shodě s požadavky na výrobky pro péči o dítě – Dětské kočárky a zároveň nesplňuje požadavky na bezpečnost výrobků dle zákona o obecné bezpečnosti výrobků.
 
„Vzhledem k tomu, že kočárek není bezpečným výrobkem, bylo vydáno ochranné opatření, které spočívá v zákazu uvádění výrobku na trh, uložení povinností stažení výrobku z trhu a z používání a dále byla uložena povinnost účinným způsobem bezodkladně informovat o nebezpečnosti výrobku osoby, které by mohly být vystaveny nebezpečí plynoucímu z výrobku,“ uvedla RNDr. Jana Příhodová, ústřední ředitelka České obchodní inspekce.
 
Máte tento kočárek? Máte nárok na vrácení peněz u pordejce. Odmítne-li vásobraťte se na dovozce nebo přímo výrobce.