Mrtvý v lese

A ty nakonec taky. Pro jistotu ale uvařím bylinky. Dáš si taky, Viktore?“ obrátil se k poručíkovi. „Neprovokuj, Vlastíku!“ odsekl poručík Gall. „Já si dám čaj, jako-“´ „Jako vždycky,“ skočil mu do řeči Doubek. „Normální člověk by po takovém zabijáku zaklepal bačkorama! Ale teď necháme legrácek,“ dodal, „musíme se dát do práce!“ „Než se zas objeví v novinách, jak je policie neschopná!“ podotkl Vlastimil Křížek a postavil před kapitána hrnek s bylinkami. „Já noviny nečtu, na to nemám čas ani náladu, podporučíku!“ Viktor Gall vstal ze židle a protáhl se. „Na to opravdu nebude čas,“ řekl kapitán. „Vlastíku, ty si vezmi na starost sousedy, známé, příbuzné mrtvého.“ Obrátil se k poručíkovi. „Jak se jmenuje ta vesnice, kde našli v lese toho nebožáka?“ „Tam není žádná vesnice. Poblíž je pouze hájovna. Rád bych tam zašel. Lesníci mají psy a třeba bychom společně něco vyčenichali.“ Víktor Gall měl, jak se ukázalo, dobrý nápad. Hajný byl přívětivý člověk, pozorně vyslechl, co se stalo a navíc nabídl poručíkovi makový závin. „Je čerstvý,“podotkl, „naše máma ho před chvílí dopekla.“ Poručík se nedal příliš pobízet, připomnělo mu to někdejší báječné prázdniny u dědy na Moravě, s kterým chodíval na dlouhé procházky po lese.. Tenkrát si myslel, že bude hajným, jenomže otec měl o jeho budoucnosti docela jiné představy – a tak šel studovat práva. Byly chvíle, kdy litoval, že ho poslechl…

„Slyšel jste už něco o tom mrtvém?“ zeptal se s kusem závinu v ruce. „Vůbec nic,“ ujistil ho hajný. Ten les je veliký a pánbů ví, kde ho tam někde zabili. „Ale můžeme se s Aranem vydat na obhlídku, on všechno vyčuchá.“ Ukázalo se, že Aran je zrzavý hladkosrstý jezevčík, kterému taková výprava přišla vhod.. „Raději na něj nesahejte,“ zadržel lesník poručíka, který se chystal jezevčíka pohladit. „Dokud vás nezná, mohl by vás rafnout!“ Hajný šel téměř najisto. „Vyhýbám se místům, kde bychom zapadli do rašeliniště.A také těm, kde se většinou potulují pytláci.“ „To je tam necháte v klidu řádit?“podivil se poručík. „Jich je kupa – a já bych nechtěl skončit jako ten váš mrtvý. Kromě toho přijíždějí i auty. Počkají, až se zvěř uchýlí někam do stínu, pak vytáhnou kulovnici a střelí. Když se trefí, vyletí z vozu, popadnou kořist s v cuku letu jsou v čudu. Potom hledejte místa, kde zvěř vyvrhnou, co nechtějí, to zahrabou, ostatek si odvezou s sebou.“ „Máte na mysli, že když si v restauraci dáte divočinu, podporujete všelijaké lumpy?“ „To samozřejmě netvrdím. A vy ostatně tyhle zabijáky nehledáte,“ zasmál se hajný. Prošli zatím s Aranem kus lesa, ale dlouho se nic nedělo. Až na jednom místě se jezevčík zarazil a začal pobíhat kolem něj. „Potřeboval by něco, k čemu by si mohl čuchnout. Mám na mysli třeba něco ze šatů toho mrtvého.“ mínil hajný. „To lze zařídit,“ odpověděl poručík. „A potom se k vám vrátím.“

„Sousedy jsem nenašel,“ referoval zatím podporučík Křížek kapitánu Doubkovi. „Ale objevil jsem jednoho příbuzného, který mi poskytl kupu informací. Většinou to asi byly drby, ovšem jedna věc by stála za úvahu. Ten zastřelený je Rudolf Vrána, povoláním advokát.“ „Takže měl fůru peněz,“podotkl Doubek. „Ale pochybuju, že by je nosil u sebe.“ „To jistě ne, ale ten příbuzný tvrdil, že si vydržoval milenku a jeho manželka se o tom dověděla.“ „Jenomže sotva se sebrala a šla ho zastřelit. Ženy používají spíš jed.“ „To je pravda,“ přitakal Křížek. Ale má prý bratra a toho mohla požádat, aby vykonal pomstu. Jenomže potíž je v tom, že ten chlápek nemá zbrojní pas.“ „Ovšem přesto může mít pušku, ne?“ namítl kapitán Doubek. Mezitím se vrátil poručík Gall se svými informacemi.Poté nastala další fáze vyšetřování, která se v špatných detektivkách líčí na mnoha stránkách. My to však vezmeme zkrátka. Jezevčík Aran, který dostal ústřižek rukávu, šel takřka najisto. Poručík s lesníkem mu sotva stačili, když je dovedl k dobrý kilometr vzdálenému okraji malého městečka. Tam ovšem ztratil stopu, překrytou nesčetnými šlépějemi místních obyvatel. Kapitán Doubek se vypravil k státnímu zástupci, který dal svolení k prohlídce bytu v městečku, kde bydlel bratr Vránovy manželky. Tam sice žádnou zbraň nenašli, ale naštěstí přilákal nezvyklý ruch sousedku. Buď neměla ráda paní Vránovou, nebo jejího bratra, ale po chvilce váhání se nakonec přitočila ke kapitánu Doubkovi a potichu mu sdělila, že Vránovi mají u jezera vilu . „Tu nemůžete přehlédnout, jiný takový takový monstrum tam není,. To víte, pracháči!“ dodala mstivě. „Závist bývá někdy užitečná,“ podotkl k tomu podporučík Křížek „Tahle informace je k nezaplacení!“ V uvedené vile se našlo pušek hned několik a nebylo těžké zjistit, z které kulovnice vyšla smrtící rána. „A teď můžu jít usmířit Boženu,“ prohlásil kapitán. „A novinářům jsme ušetřili práci,“ zasmál se Viktor Gall. „Tu teď přidáme soudním orgánům. Ale pochybuji, že nám poděkují.“

A to je konec příběhu o mrtvém v lese.