Mámy mámám 10

Člověk si říká, že ho už nic nemůže zaskočit. Samozřejmě, je to nesmysl. Obzvláště, když máte děti. To je člověk překvapován neustále.
Málokteré dítě se narodí a mluví dokonale a bezchybně. Ano, moje děti samozřejmě nebyly výjimkou. Nejstarší syn vyslovoval chybně asi deset písmen. I navštívila jsem kamarádku – logopedku, ta nám napsala do notýsku slova na každé písmeno a ta jsme si opakovali každý večer ve vaně. Během půl roku mluvil syn naprosto perfektně. Mladší syn na tom byl o poznání lépe. Neuměl vyslovovat pouze r a ř – tedy, vyslovoval je hodně zastřeně. Protože v té době začal navštěvovat mateřskou školu, ujala se ho tamní paní učitelka, že ho obě písmena naučí. Bohužel,výsledek předčil všechna očekávání. Syn sice již nevyslovoval r zastřeně, ovšem naopak ráčkoval. Ráčkuje dodnes. Po třech letech docházení k různým logopedům jsem to vzdala. Špatně naučené a zafixované písmeno už ho nikdo nedokázal naučit vyslovovat správně.
Brzy nás slovní cvičení čekají i s tím nejmenším. Doufám, že tentokrát budeme mít víc štěstí a natrénujeme správnou výslovnost ještě před vstupem do školky.
• Proto si dovolím radit, svého logopeda volte velmi obezřetně.
• Odolejte pokušení spojit logopedii s chozením do mateřské školy – nic proti ochotným učitelkám, ale mnohé mají pouhý kurs, na jehož základě opravdu nedosahují kvalit zkušeného logopeda.
• Začněte s výukou včas – malé dítě se snadno učí nápodobou, u staršího jde zlozvyk odstranit mnohem hůře.
.

Tip na tento týden
SLOVA VHODNÁ K PROCVIČOVÁNÍ VÝSLOVNOSTI NĚKTERÝCH HLÁSEK
B
bába, boty, bouchá, bije, Běla apod.
D
dá, dáme, doma, jdeme, dým, voda, doufá,…
T
tam, táta, teta, topí, pít,…
N
ná, Nána, no, on, ven, Véna,…
Ť
ticho, tiká, těká, tělo, ťape, ťapka ap.
Ď
díky, dílo, dělám, ďábel, ďobe ap.
Ň
nit, nikam, někam, Máňa ap.
P
paf, pif, hafá, fouká, funí aj.
V
víno, ven, vata, voda, káva aj.
C
tác, pac, bác, moc, nemoc, pec, věc, víc, nic; packa, tácky, facka, pecka, necky, pícka, Micka, cíp, cíl, cinká, cívka, cínový, cihla, cípy, „ce-„: cepy, cena, ceník, céva, cement, cedí, celý; ve spojení se samohláskou:“ca-„: cáká, cape, cavyky, candát, capat, kecá, „co-„: co, copak, copy, cože, „cou-„: couvá, coul, courá, Macoun, „cu-„: cupe, cuká, cumel, cůpek, cupitá, culí se „ci-„: Vacík, paci, pacinka, macík, „ce-„: opice, ulice, palice, vejce, plíce, v mlíce; v souhláskové skupině: cpe, mocný, cvik, cvaká, chci, chce, měkce, palce, v kabelce, otcův, letci, matce…
S
učíme dítě syčet jako syčí had, husa, pás, nos, vous, pes, ves, kous, vis, pasta, postel, hustý, páska, vesta, kosti, hosti, „si-/sy-„: syn, sytý, síto, sype, sílí, sídlo, sirky, sípe, „se-„: seno, sele, semeno, seká, sem, Semily, seje, „sa-„: sám, sál, sáně, sápe, salát, sako, salto, samé, „so-„: sob, sova, sotva, sokol, sobota, solí, soda, „sou-„: souká, soudek, soudí, soused, souček, „su-„: sůl, suk, sud, sup, suchý, sůva, „-si, -sy-„: nosík, kosík, posype, osýchá, „-se-„: pásek, pejsek, písek, nesedá, posedá, „-se“: pase, nese, house, „-sí“: nosí, vosy, kosy, pásy, lesy, vousy, „-sa-„: vosa, kosa, mísa, husa, masa, basa, „-so“: maso, laso, chaso, naboso, Osov, „-sou“: kosou, pasou, nesou, s basou, „-su“: nesu, pasu, kosu, k lesu, „sk-„: skála, skákal, skoba, skopal, „ps-„: psal, psina, psota, „sp-„: spát, spal, spála, zpívá, zpět, „st-„: stál, stůl, stolek, stojí, stoka, stáj, „sl-„: sláva, sloh, sluha, slípka, sleva, „sm-„: smích, smetana, smát, smutek, „sn-„: snop, usne, kousne, písně, usnul, „sv-„: svátek, svět, svítí, svůj, svoboda, „vs-„: vsadil, vsune, v sadě, vsedě, v sudě, „ks-„: koks
Z
„zi-„: zima, zívá, „za-„: záda, zámek, záhon, „ze-„: zebe, země, zelí, „zo-„: zobe, zobák, zotaví, „zou-„: zouvá, zoubek, pozoun, lezou, „-ze“: veze, peníze, meze, „-zi“: vozí, kazí, hází, „za“: koza, lízá, váza, „zj-„: zjeví, zjedná, „zh-„: zhoubný, z huby, z houští, „zb-„: zbytek, jizba, „zd-„: zde, zdola, jízda, „zl-„: zlý, zlato, zladí, „zm-„: zmije, zmatek, zmítá se, „bz-„: bzučí, bziká, Bzenec, „vz-„: vzal, vzadu, v zimě, „z-z“: Zuzana, zazobaný, za zády; slova, v nichž se vyskytují různé sykavky řady „s“: saze, zase, cosi, sází, zasívá, zacpe, sasanka, zasypal ap.
Č
Jak se volá na kočičku? „-č“: míč, bič, tyč, peč, meč, koláč, „-č-„: mačká, kočka, tečka, počkej, babička, „ču-„: čuchá, čumák, čuně, „čo-„: čokl, čolek, čokoláda, „čou-„: čoudí, čouhá, „ča-„: čaj, čáp, čapá, čalouník, „če-„: čeká, čelo, čepka, Čechy, „či-„: čichá, činka. Souhláskové skupiny: článek, člověk, počty, kvočna, věčně, čmelák,…
Š
Jak syčí mašinka? Šššš, „-š“: koš, máš, náš, výš, „šu-„: šumí, šunka, Šumava, šupa, šuhaj, „šo-„: šotek, šohaj, šok, „šou-„: šoupá, šoulá, „še-„: šelma, šeptá, šel, našel, „ši-„: šíje, šípek, šídlo, „-š-„: duše, píše, Váša, Dáša, Máša, „šk-„: škola, škytá, tužka, „šl-„: šla, šlape, mašle, našla, „šn-„: šnek, pyšný, višně, „šp-„: špenát, špína, špunt, „št-„: štípe, štěká, štítí se, „šv-„: švihá, švihadlo, švec, „šr-„: šrám, šroub, šroubovák (jen v případě, když dítě již ovládá „r“); souhláskové skupiny: mašle, lepší, ovšem, vštípí, hepší.
Ž
„žu-„: žula, župan, žumpa, „ža-„: žába, žalud, žaludek, „žo-„: žok, žokej, žolík, „že-„: žena, žene, žehlí, „ži-„: žito, žije, žíhá, „-že“: maže, kůže, lože, „-žou“: kážou, mažou, vážou; souhláskové skupiny: číše, časy, seče, čížek, žáček, česá, destička, cestička
Ch
ach, och, mech, pích, chová, chata, máchá apod.
L
„la-„: láme, láká, lampa, Lada, lapá, Labe, lano, lak, „le-„: lépe, léto, lehá, léky, levý, len, lenoch, „lí-„: lípa, lítá, líná, líh, lín, líp, lýko, „lo-„: lom, loví, lov, loká, lopata, lokálka, lopota, „lou-„: loupe, loubí, louka, louh, loučí, loudí, „lu-„: lupa, lupen, luhy, lupy, luna, luka, „-lá“: volá, malá, kola, pila, byla, víla, dala, „-le“: mele, hele, tele, pole, malé, vole, „-lí,-lý“: balí, malý, valí, kalí, volí, moli, kůly, „-l“: dal, šel, myl, úl, pil, mol, půl, dál, apod.
R
při procvičování vyslovují děti slova s hláskou „r-„, při nácviku správné výslovnosti nahrazují hláskou „d“
Přípravné cviky: Kadle, Kadlíku, Kadlov, kadlátko; tvadoh, dvadohy, dvadůžky, vadoval, zádoveň, Hadyk, Jadouš apod.
„tr-„:“tro-„: tdopí, tdojka, tdochu, „tru-„: tdubka, tdůn, tdumpeta, „trou-„: tdoubka, tdoubí, tdoufá, „trá-„: tdává, tdápí, tramvaj, „tre-„: tdepky, tdenky, tdéma, „try-„: tdiko,, tdyská, tdibuna, Petd, svetd, metd, vítd , „pr“:“pru-„: pdut, pduty, pdůvod, pdůchod, průvan, „pro-„: pdoto, pdosím, pdovaz, Pdokop, „prou-„: pdoud, pdoutek, pdoudí, „prá-„: pdám, pdavítko, Pdaha, pdamen, pdáce, pdemie, pdezident, pdejt, kopdetina, pdyč, pdima, oprýská, „pr-„:pdší, pdvní, pdská, pdsty, prkno, kapd, kopd, Kypd, „br“:, „bru-„: bdučí, bdusle, bduska, bdumlá, „bro-„: bdok, bdoky, brokát, „brou-„: bdouk, bdouček, bdouká, bdousí, brousek, bdečí, bdejle, bdeptá, bdyndá, bdigáda, bdikety, bdko, bdzo, brnká, obd, zubd, habd, „fr“: Fduta, fdonta, fdotuje, fdak, Fdanta, Francie, fdéza, fdeska, fdegata, Fdýdek, Fdidolín, Afdika, kafd, kufd „vr“:vdozený, v doce, v dovině, vdub, v duce, v dukávě, vdoubí, vdoubek, v douše, vdata, vdána, vdabec, vdátí, vdyp, vdytý, v dybníku „vr-„: vdba, vdtá, vdšek, vdtí, vdní; „kr“:kduh, kdůta, kdupice, krumpáč, kdov, kdoky, kdotký, kdokodýl, kdoupy, kdoutí, kdouží, kdouhá, kdoužek, kdám, kdaj, kdajina, kdáva, kdém, kdev, kdeslí, kdyt, kdytina, kdysa, kdyje, kdmí, kdtek, kdčí, kdvavý, okd, cukd, cvikd
„gr“:“gro-„: gdoš, Gdónsko, gdóf, „gru-„: gdundle, Gduzie,“gra-„: gdam, gdanát, gdamofon, „gre-„: gdešle, gdenadina, „gri-„: gdil, gdiláž, gdizzly, „-gr“: tygl, Negd, „hr“: „hru-„: hdubý, hduška, hdůza, „hro-„: hdob, hdoch, hdom, „hrou-„: hdouda, hdoutí, hdouží, „hry-„: hdy, hdyže, ohdyzek, „hr-„: hdnky, hdbatý, hddlička, „chr“: „chru-„: chdup, chdupky, Chdudim, „chro-„: chdomý, chdobák, chdochtá, chdoptí, „chrou-„: chdoupe, chdoupá, chroust, „chra-„: chdápe, chdaptí, chdání, chdást, chdapot „chr-„: chdpa, chdčí, chdní, „-chr“: vichd, Pichd, machd, „mr“: „mru-„: mdučí, „mro-„: mdož, „mra-„: mdak, mdáz, mdačí, mravenec, „mr-„: mdká, mdkev, mdzí, mdcha, „dr“: „dru-„: dduhý, ddůbky, ddužička, ddužba, souddužka, „dro-„: ddobí, ddoždí, věddo, „drou-„: poddoušený, ddožka, „drá-„: ddát, ddápe, ddáha, ddama, „-drý: moddý, „-dro“: veddo, věddo, „-dr-„: moddý, sádda, mouddý, „-dr“: hadd, kádd, pudd, „sr“: sdub, sdáz, sdnka, sdká, sdčí, „zr“: „zru-„: zdučný, zduší, zdudne, z duky, „zro-„: zdovna, zdobí, „zrou-„: zdoubí, zdoubuje, zdousá, „zra-„: zdak, zdaje, zdalý, „zre-„: zdeziví, zdedukuje, „zry-„: zdýt, zdyje, zdýpat, zdychlil, „zr“: zrní, zdnko, zrcátko, „R“ před samohláskou: „ru-„: duka, dukáv, duláda, dum, pdut ,“rou-„: .doubí, .douno, .douhá se, „ro-„: .dok, .doky, .Doman, .Dodina, „rá-„: .dám, .dámeček, .dak, .dakev, „rý-„: .dynk, .dybíz, .dýma, Cvičíme buď s oslabeným „d“ nebo tak, že dítě před „d“ předrazí neurčitý vokál. „R“ mezi samohláskou a souhláskou cvičíme při oslabeném „d“: admáda, udčitě, hodký, pádky, sidka, kůdka, čádka, dídka, Jidka ap. Rovněž tak „r“ na konci slova: sýd, míd, dad, komád, papíd, ovad, motod, Tatad. Koncové „d“ téměř šeptané. I tu lze však cvičit s předraženým neurčitým vokálem před koncovým „d“.

Ř – při procvičování vyslovují slova s hláskou „ř“, při nácviku výslovnosti začínají hláskou „r“
„ř-„: rípa, ríká, rinčí, reka, remen, rádný, „dř-„: dríví, drina, dríme, drívko, drevo, drevěný, drevník, dru, „tř-„: trida, triska, tríská, trímá, treba, trese, tre, trepe, trás, „bř-„: brinká, bríza, bricho, brehy, brezen, bremeno, dobře, „př-„: prímo, prímka, prijal, prijel, príval, preje, prešel, prání, pradlena, prádelna, prátelé, upru, uprou, veprové, kopriva, „kř-„: krída, krivý, krik, kričí, krížek, kre, kremen, krepelka, krápe, krápy, kroupe, krupka, „chř-„: chrupka, chrestí, chrást, chradne, chroupe, chrupe, „hř-„: hríbě, hříchy, hrib, hríva, hríme, hreje, hreben, pohreb, „mř-„: mríže, mrenka, umrel, umru, mrou, „vř-„: vrídlo, vríská, v ríjnu, v rípě, vrelý, vreští, otevri, „stř-„: stríká, stríhá, strecha, strepe, strásá, strádá, „zř-„: zríká, zrídka, zrel, uzrel, uzrou, uzru, z rady, „-ř-„: mírí, horí, borí, darí, more, kure, hore, větrík, Petríkm, „-ř“: měr, mir, dar, věr, kour, kovár, lékar, pekar, písar
Obzvláště, pokud jde o naše děti, je každá rada drahá. Proto budeme vděční za jakékoliv tipy, rady a nápady, které pomohou ostatním mámám přežít nelehké období života s našimi dětmi. Deset nejlepších rad každý měsíc uveřejníme v tištěném periodiku Moje rodina a já a jejich autory odměníme krásnými dárky.

Zdroj: www.rvp.cz