Lepší vzdělání pro postižené

 

Sporný odstavec Vyhlášky č. 73/2005 řešící vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami udával, že pokud škola nemá možnosti a podmínky, nemusí zdravotně postižené přijímat a učit. To se nelíbilo ministru Dobešovi, který se zasadil o jeho odstranění z vyhlášky.

 

„Nemůžeme diskriminovat zdravotně postižené, porušovali bychom nejen školský zákon, ale hlavně rovný přístup ke vzdělání všem bez rozdílů a nakonec i lidskou důstojnost,“ zdůraznil ministr Dobeš. Tuto změnu kvituje i předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása.

Novela vyhlášky č. 73/2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaných se nově věnuje, kromě zdravotně postiženým, také podmínkám vzdělávání zdravotně a sociálně znevýhodněných, vysloveně zakazuje vzdělávat děti bez mentálního postižení podle vzdělávacího programu určeného pro žáky takto postižené, rozšiřuje okruh činnosti asistenta pedagoga, nově se doplňuje termín „středně těžké mentální postižení, zpřesňuje složení týmu pedagogických pracovníků působících ve třídě zřízené pro žáky s těžkým zdravotním postižením (mohou zde působit 3, z nichž alespoň 1 je asistent pedagoga).

 

„Novelou jsme reagovali na potřebu terénu. Vyhláška začne platit již od nového školního roku, tedy od 1. září 2011,“ dodala ředitelka odboru speciálního vzdělávání Renata Ježková.