Kupte si kuřátko

Skauti tímto způsobem pomáhají svým vrstevníkům – dětem postiženým, zanedbávaným či ohroženým. S výtěžkem téměř půl milionu korun se loni sbírka Velikonoční skautské kuřátko stala nejvýznamnější součástí sbírkové akce Pomozte dětem!

„Právě motto samotné 30 korun – moc, nebo pomoc? nechává občany zamyslet se nad tím, jak málo stačí k tomu, aby do sbírky samotné přispěli,“ uvádí koordinátorka sbírky Michaela Čakrtová. „Velikonoční skautské kuřátko pořádáme již osmým okem. Nejdřív se děti dobře baví při výrobě kuřátek a pak je s kamarády za dohledu dospělých nabízejí lidem v ulicích. Ony samy můžou přímo pomáhat – děti pomáhají dětem,“ dodává s úsměvem.

Velikonoční skautské kuřátko je ke koupi od 30. března do Velikonočního pondělí v desítkách měst republiky. Letos se do pořádání skautské sbírky zapojilo celkem padesát dva skautských středisek. Při výrobě a prodeji kuřátek skauti odpracují tisíce hodin dobrovolnické práce. Akce se koná většinou na hlavních třídách měst.

„Sbírky se s kamarádkami z oddílu účastníme už třetí rok. Je super, že něčím, co nás baví a co sami umíme, můžeme pomoct lidem, kteří jsou stejně staří jako my a opravdu to potřebují,“ říká o sbírce 12letá skautka Petra.

Za uplynulých sedm ročníků sbírky již skauti vybrali téměř 3 miliony korun. Šek na vybranou částku předají skauti Kuřeti na Velikonoční pondělí ve večerní zábavní show „Pípni pro kuře“.

„Původně jsme si s dětmi kuřátka vyráběli na velikonoční stůl. Pak jsme přišli na to, že naše kuřátko je podobné tomu sbírkovému, a nabídli jsme spolupráci společnosti NROS, která sbírku Pomozme dětem! organizuje. Od té doby dětské výrobky pomáhají dětem, které to potřebují,“ připomíná původ sbírky vedoucí skautského oddílu v Prostějově Eva Dudíková.

Skautská sbírka Velikonoční skautské kuřátko

– Je součástí sbírky Pomozte dětem!, kterou organizuje NROS a Česká televize.

– Podílí se na ní stovka dobrovolníků z řad dospělých skautů a víc než tisíc dětí.

– Dohromady odpracují ve prospěch dětí v nouzi cca 15 tisíc hodin při výrobě kuřátek a jiných drobných předmětů a jejich rozdávání v ulicích měst.

– Skauti se sbírky účastní poosmé a dohromady vybrali již dva miliony korun.

– Junák – svaz skautů a skautek má 45 tisíc členů a je největší dětskou organizací v ČR.

– Čtyři tisíce dospělých pracují v Junáku jako vedoucí skautských oddílů. Další dva tisíce zajišťují podpůrné činnosti. Dohromady má tedy skauting víc pracovníků, než například Česká televize (2500) nebo všechny české pobočky firmy McDonalds (3600). Pomoc dospělých ve skautingu činí za rok minimálně dva miliony hodin dobrovolnické práce.

– Skauting je největší výchovné hnutí pro děti a mládež na světě – hlásí se k němu asi 40 milionů dětí a mladých lidí ve 216 zemích světa a v roce 2007 oslavil 100 let své existence.

– Více najdete na www.skaut.cz

Koupíte si kuřátko?