Jste ten správný táta?

 

Otec jako trpělivý anděl

Tento otec je starostlivý, trpělivý a dává dětem citovou podporu. Problémům se však spíš vyhýbá.

Otec jako teoretik

Slova jsou jeho silnou stránkou, činy nejsou jeho záležitostí. Vychovává zásadově, méně přitom dbá na jedinečnost dítěte.

Tvrdošíjný otec

Jeho děti mají pracovat, nikoli hrát si, aby něčeho dosáhly a měly úspěch. Tvrdošíjně určuje, co děti musí dělat a co dělat nesmí. Tento otec nepřipouští svobodu a volný prostor pro vlastní aktivity.

Diktátor

Cepuje své děti jako vojáky. S přísnou disciplínou a s požadavkem na bezpodmínečnou poslušnost hájí pořádek, píli, dochvilnost a spořivost. Ve svém nejhlubším nitru je často dobrosrdečný, neumí však sjednotit mírnost a přísnost. Trvá na dodržování pravidel, i když připouští určitý malý svobodný prostor.

Otec jako kouzelník

Nechává dětem úplnou svobodu a dovoluje jim všechno, když se mu to právě hodí. Děti považují svého otce za ideálního kamaráda pro hru, zatímco ostatní leží na matce.

Suverénní otec

Jedná se svými dětmi jako s dospělými; nechválí je ani nekárá. Tento otec věří, že už svou pouhou přítomností dokáže děti vychovat a že své povinnosti vychovatele dostojí jako „němý sluha“.

zdroj: N. Peseschkian – Příběhy jako klíč k dětské duši