Jedeme na výlet

dp2169621Eliminujte tělesnou zátěž a klimatické obtíže

První zásada bezpečnosti pro cestující maminku zní, že cesta by jí neměla neměla přinášet zvláštní tělesnou zátěž nebo klimatické obtíže. Počítejte s tím, že během cesty budete nutně potřebovat rychlou a snadno dosažitelnou lékařskou pomoc. To platí i tehdy, jestliže vaše těhotenství doposud probíhalo bez jakýchkoliv problémů. Porucha ohrožující těhotenství se může objevit nečekaně, bez předchozích varovných příznaků. Jestliže těhotenství probíhá normálně, bez nepravidelností, pak cestování na kratší vzdálenost nevyvolá potíže a není nebezpečné. Je-li však těhotenství nepravidelné, zejména se sklonem ke krvácení a k potrácení, je cestování i na krátkou vzdálenost velmi riskantní. Jízda jakýmkoliv dopravním prostředkem je spojena s otřesy, nebezpečím kolizí ap. I na vcelku malá traumata jsou těhotné různým způsobem vnímavé. U některé těhotné vyvolá pád po sklouznutí či seskok z nepatrné výše potrat nebo předčasný porod, u jiné ani těžký dopravní úraz se zhmožděním břišní stěny a zlomeninami pánevních kostí další průběh těhotenství neohrozí.

Cesty na větší vzdálenosti

Při cestách na větší vzdálenosti si musí těhotná uvědomit rizika spojená nejen s cestou samotnou, ale i se situací v cílovém místě, jeho klimatem, hygienickými podmínkami, dostupností a úrovní lékařské péče, způsobem stravování, úrovní bydlení, rizikem infekčních chorob atd. Pozornost je třeba věnovat i režimu těhotné, když cesta do zahraničí bývá většinou spojována s pobytem v teplých krajích. Pobyt na slunci vede k rychlé dehydrataci, přehřátí organismu. Přehřátí organismu škodí nejen těhotné, ale i plodu. Je prokázáno, že dlouhodobý pobyt těhotné ve II. trimestru na slunci při opalování zvyšuje riziko tělesného poškození dítěte. Nadměrné působení UV záření může u těhotné způsobit akutní poškození kůže, spáleniny. Turisté bývají zvýšenou měrou postihováni průjmy.

Jízda autem a autobusem

Jízda autem a autobusem často vyvolává na špatných cestách otřesy. Totéž se může stát i na lodi, zejména při špatném počasí. Větší otřesy mohou vyvolat děložní činnost (porodní bolesti). U žen v pozdějším stadiu těhotenství, které řídí osobní auto, byla prokázána delší reakční doba. To znamená, že na situaci na silnici reagují pomaleji. Této skutečnosti musí přizpůsobit rychlost jízdy a způsob řízení. Těhotná by se neměla sama vydávat na cestu, sama by neměla jezdit v hustém dálničním provozu. Jízda na problémových úsecích trati vyvolává stres a je spojena s rizikem úrazu.

Bezpečnostní pásy pro těhotné

Zvláštní péči je třeba věnovat použití bezpečnostních pásů, jejichž používání je povinné i pro těhotné. Bezpečnostní pás zapínejte tak, že si jeho spodní část umístíte pod břicho. Nikoliv tedy přes břicho, jak jinak bývá obvyklé. Mezi těhotnými ženami v České republice převládají podle odborníků stále předsudky k používání bezpečnostních pásů v autech. Ženy se domnívají, že pásy mohou při prudkém zabrzdění automobilu ohrozit jejich plod. Nepřipoutané ženy však vystavují při nehodě své nenarozené dítě třikrát vyššímu riziku poškození než ženy s bezpečnostními pásy. Přímým poraněním je ohrožena zvětšená děloha i samotný plod; nastávající matky často umírají na poranění hlavy. Všechna zranění jsou spojena s prudkým nárazem. Dokonce i zdánlivě malý náraz může způsobit odloučení placenty, což může mít pro dítě i matku ty nejhorší následky. Účinky nárazu mírní právě bezpečnostní pásy. Poutání těhotných žen však má svá specifika. Při jízdě vozem je nutné, aby byly připoutány jak těhotné řidičky, tak těhotné spolucestující na zadních sedadlech.

Pozor na křečové žíly

Při delších cestách (pokud například v autobuse stojíte, tak obzvláště) těhotným maminkám hrozí riziko vzniku křečových žil. Ty jsou častější zvláště při opakovaných těhotenstvích a u žen, které během této doby více přiberou nebo jsou obézní. K jejich vzniku přispívá mnoho faktorů, zejména dědičnost, zvětšení dělohy a hormon progesteron, který nepříznivě působí na žilní chlopně. Těhotná děloha totiž může utlačovat žíly a způsobit tak zdravotní problémy. Problémy s křečovými žilami obvykle začínají bolestí v nohou, nočními křečemi v končetinách, pocity těžkých nohou a většinou působí ošklivý kosmetický efekt. V těhotenství jsou časté flebitidy, což jsou záněty povrchových žil, zvláště na dolních končetinách, a také všemi obávaná hluboká žilní trombóze. Problémem mohou být také hemoroidy.

Možná léčba

Základem prevence možných pozdějších komplikací je včasný záchyt rozvoje křečových žil a správné lékařské sledování v době těhotenství. Většina potíží spojených s křečovými žilami po porodu mizí. I přesto se však zavádí preventivní léčba. Žena by měla podstoupit vyšetření tzv. duplexní ultrasonografií, tedy vyšetření odhalující možné křečové žíly. V případě, že lékař objeví, že je něco špatně, zavede většinou pacientce léky proti srážení krve a kompresní punčochy. V poslední době diskutovaná léčba pomocí skleroterapie není podle odborníků v době těhotenství vhodná. Lékaři doporučují například použít terapii různými bylinkami, které si ženy mohou vyhledat na internetu. Nezaručují ale dlouhodobý dobrý efekt této metody.

 

Ověřte si, zda se vaše cestovní zdravotní pojištění vztahuje i na komplikace v těhotenství a případný porod. Obstarejte si připojištění pro tento případ a nezapomeňte na pojištění nutného lékařského transportu.

Ověřte si úroveň a dostupnost lékařské péče v místě pobytu. Péče by měla být na takové úrovni, aby dokázala řešit těhotenské komplikace, toxémii, provést císařský řez.

Pokud budete v zahraničí rodit, ověřte si, zda jsou tu povinné těhotenské lékařské prohlídky a kdo je poskytuje (většinou smluvní zařízení vaší pojišťovny nebo školy). Pokud existují pevné termíny těchto prohlídek, nezmeškejte je.

Zjistěte si v předstihu, jestli se v místě vašeho pobytu testuje krev na HIV a hepatitidu typu B. Těhotné cestovatelky a jejich doprovod by měli znát svou krevní skupinu.

Ověřte si, jestli jsou v místě vašeho pobytu dostupné zdravotně nezávadné potraviny nápoje, včetně balené vody a pasterizovaného mléka.

 

Foto: samphoto.cz

Zdroj: porodnice.cz, zdravi4u.cz