Jak vybrat správnou školku

Bohužel, naše první zastavení musí být u poplatku. Je to tak, od peněz se mnohdy odvíjí, kam své dítě zapíšeme. Nikdy to totiž není zadarmo. Určitě nejlevněji vyjde školka státní. U státních školek stanoví měsíční poplatky obecní nebo obvodní úřad, takže se v oblasti neliší. Pohybují se obvykle od 300 do 500 korun. Rodiče musí dále uhradit stravné, které činí průměrně 20 až 25 korun denně. Dítě má nárok na dvě svačiny a oběd.
Pokud chcete, aby váš potomek navštěvoval soukromou školku, budete muset sáhnout hlouběji do kapsy. Měsíční poplatky se pohybují v tisícových částkách, například v našem městě, patnáct kilometrů od Prahy, dáte za soukromou školku kolem 6000 korun. Výhodou ale je malý kolektiv, méně nemocí, větší komfort pro potomka. Ještě dražší je umístění dítěte v jazykové školce. Z nás se pohybuje kolem 7500 korun za půlden, minimálně 13000 korun za celodenní pobyt. Přínosem ovšem je, že dítě se naučí plynule druhý jazyk, což je celoživotní deviza.

Hlavně včas
Mluvíme zde o výběru školky, někdy ale na výběr příliš nemáme. Tam, kde poptávka převyšuje nabídku, nemusejí naše dítě  přijmout, kdybychom o to sebevíc stáli. Váháte-li stále, kam dítě zapsat, zkuste se proto rychle rozhodnout, dobré školky mívají brzy plno. Jak se ale v nabídce školek vyznat?

Měli byste nejprve promyslet, co pro své dítě vlastně chcete. Kromě běžných mateřských školek existují i specializovaná zařízení zaměřená na péči o postižené. To znamená, má-li dítě nějaký handicap, můžete zvolit školku k tomu určenou – pro dyslektiky, děti s poruchou zraku či sluchu, nebo třeba pro děti s mentálním postižením. Ale můžete volit i variantu, že takto handicapované dítě naopak necháte začlenit do běžné školky, mnohé z nich se snaží o začleňováních postižených dětí mezi zdravé. Dále mohou děti navštěvovat například církevní, jazykové, sportovní či waldorfské školky. Záleží jen na tom, k čemu inklinují, co pro ně vyberete.

Abyste mohli vybrat, musíte ale poznat. Většina školek právě proto pořádá dny otevřených dveří, kdy si můžete prohlédnout zařízení, zeptat se, zda mateřská škola pořádá nějaké kroužky nebo zjistit, kolik předškoláků bude mít na starosti jedna vychovatelka. Pokud dítě přihlásíte, budete před začátkem docházky nejspíše pozváni na informační schůzku, na které se dozvíte podrobnosti. Jen ve stručnosti tedy představíme  některé typy školek:

Waldorfská mateřská škola
Při výchově dětí respektuje zákonitosti předškolního věku, zaměřuje se na učení napodobováním. Děti si osvojí práce, které jsou v domácnosti přirozené, praní, pečení, vaření, čištění, prostírání a uklízení. Předškoláci také malují, modelují, kreslí, zpívají, chodí na procházky nebo poslouchají pohádky jako v běžné školce. Waldorfský přístup klade důraz na rytmus. Obsahují ho hry, zpěv, říkadla a pohyby. Určitý rytmus můžeme najít i ve skladbě dne, týdne a ve střídání ročních období.

Církevní školka
Většina církevních školek se svou náplní od běžných moc neodlišuje, děti se zpravidla pouze zábavnou formou seznámí se základními náboženskými a věroučnými fakty. Církevní zařízení přijímají děti z věřících i nevěřících rodin, v případě katolické školky není podmínkou ani pokřtění dítěte.

Speciální mateřská školy
Snížený počet dětí ve třídách umožňuje individuální přístup ke každému z nich. Školky se snaží prohlubovat spolupráci s rodinami, příbuzní mohou své potomky navštívit a zúčastnit se různých her a činností. Často není doba příchodu a odchodu dětí do mateřské školy pevně stanovena. Podle typu postižení se používá i některá z léčebných metod (vodoléčba, podpůrná magneto-terapeutická léčba). Pedagogové se snaží pomoci rodičům najít pro dítě vhodnou základní školu.

Jazyková školka
Jedná se o předškolní zařízení, ve kterém si už předškoláci mohou osvojit základy cizího jazyka. Výuka spočívá převážně v cizojazyčné komunikaci během her, pedagogové mluví na děti zpravidla pouze v cizím jazyce. Nejčastěji se však setkáváme s anglickými jazykovými školkami.

Jejich rozšířenost a vysoká poptávka po nich jasně plyne z vývoje dnešní společnosti, která směřuje k trendu povinnosti dokonalé znalosti právě anglického jazyka. Každý z nás si je vědom možností, jež se našim dětem otevírají při zvládnutí jednoho, a to z hlediska celosvětové komunikace velmi rozšířeného a podstatného, jazyka.
Dětský mozek ještě nedělí jazykové centrum, a proto si dítě jednotlivé fráze nepřekládá. Přijme je takové, jaké jsou. Proto se malé děti učí jazyk mnohem lépe, rychleji a komplexněji, než my dospělí.
Soukromá školka

Pokud se rozhodnete přihlásit své dítě do soukromé školky, možná tápete, jak vybrat tu správnou. Zřejmě vám přijde vhod pár rad.
1.    Ptejte se. Než dítě do školky zapíšete, promluvte sis někým, kdo s ní má osobní zkušenost. Nejlepší vizitkou je osobní doporučení.

2.    Navštivte ji. Určitě do školky zajděte a vše si osobně prohlédněte. První dojem je nejdůležitější, spolehněte se na svou intuici. 

3.    Seznamte se s personálem. Důležité je, kdo se bude vašim dětem věnovat. Nebojte se zeptat, jaké mají učitelky vzdělání, jakou praxi, co dětem nabízejí.

4.    Ptejte se na vše podstatné. Zeptejte se, jak se děti stravují, jaký mají pitný režim, jaký školka nabízí program, nakolik vám mohou vyjít vstříc ve vašich požadavcích apod.

5.    Pedagogický plán je základ. Nenechte se ukolébat tím, že školka nabízí množství kreativních kroužků. Kreativní musí být už základní plán, ne že učitelky děti během dne hlídají a rozvíjet se začínají až na kroužcích, které samozřejmě zvlášť zaplatíte.

6.    Důležitá je adaptace. Rovnou se zeptejte i na to, jak vypadá první měsíc – umožní vám personál pozvolná nástup do školky, postupné navyšování doby ve školce? Pokud už od počátku cítíte neochotu akceptovat osobnost dítěte, opravdu chcete dítě do tohoto zařízení posílat? 

7.    Nezapomeňte na hygienu. V neposlední řadě si všímejte, jak je ve školce uklizeno a jaké hygienické návyky budují učitelky u dětí. Čistota je u obzvláště malých dětí náchylných k jakýmkoliv nemocem důležitá…

Zdroj: Peníze.cz