Jak kupovat hračky?

Podle čeho bychom se tedy měli řídit při výběru hraček?  

Hračky by měly být smysluplné, podporovat rozvoj dětské fantazie, zručnosti, učit trpělivosti, soustředění a podporovat osobností růst a vývoj dětí. Nehledejte v tom nic složitého, vzpomeňte si s čím jste si hráli, když jste byli malí… Byli to fialoví a oranžoví hroši, jednorožci a ufoni, kterým lezou oči z důlků a teče z nich sliz? Nebo to byla spíš stavebnice, panenka v kočárku, modelína, pexeso a rubikova kostka? Hra je totiž přípravou na dospělý život a měla by být především zábavnou formou učení a poznávání. 

Lze říci obecně, co které druhy hraček podporují? 

Například stavebnice a kostky rozvíjejí kreativitu, zručnost a obratnost. Puzzle a skládačky zase podporují soustředěnost, trpělivost, koncentraci pozornosti a schopnost rozlišovat jemné rozdíly ve tvarech. Výbornou pomůckou jsou interaktivní knihy, ve kterých se děti naučí mnoho důležitých věcí zábavnou formou různých doplňovaček, hádanek, vymalovávání nebo magnetů a samolepek. Samostatnou a velmi podstatnou část pak tvoří deskové a společenské hry, které dítě aktivizují, drží jeho nervový systém v pohotovosti, cvičí vzrušení i útlum. Přispívají k rozvoji zkušeností, myšlení, řeči i sociálních vztahů a napomáhají dítěti ovládat svou afektivitu (překonávat vztek, lítost apod.). A zapomínat bychom neměli ani na hudební a výtvarné pomůcky, které jsou důležité zejména pro vývoj smyslového vnímání, jemné motoriky a rozvoji individuálních zvláštností dítěte. 

Co považujete jako dětská psycholožka za nejdůležitější faktor ovlivňující vývoj dětí? Co určí, kam dítě bude v období dospívání směřovat? Lze nějak předcházet tomu, aby se dítě vydalo „špatnou cestou“ aby se třeba nechytlo nevhodné party kamarádů? 

Vývoj každého dítěte má sice značnou obecnou platnost, ale u každého z nás je realizován v řadě směrů individuálně a specificky – je to vývoj jeho života a ten je jedinečný. Vývoj osobnosti dítěte je závislý jak na dědičných předpokladech, tak na vnějších vlivech. Míra vlivu dědičnosti a prostředí je různá. Nejvýznamnější prostředí je rodina, která nejvíce ovlivňuje rozvoj všech vlastností každého dítěte. K vývoji zdravé osobnosti potřebuje dítě především optimální přístup rodičů. Vřelost, zájem pomoci a především emoční podporu. Je nutné věnovat dítěti co nejvíce pozornosti, plánovat s ním příjemné aktivity, rozvíjet jeho bezpečné zájmy a podporovat vhodné činnosti. Výchovný úspěch není v tom, že mladým lidem vnutíme své postoje a své postupy ale, že jim umožníme aby si sami získaly určité zkušenosti, což může nejlépe zajistit prostředí vřelých a trvalých citových vztahů v rodině.

Chcete vyhrát jednu ze tří chytrých hraček? Zkuste štěstí v soutěži, která se na našich stránkách objeví již ve středu.

Zdroj: www.chytrahlavicka.cz