Jak fungují fyzikální zákony

 

Gaussův kanon

Pojmenován podle německého matematika a fyzika Carla Friedricha Gausse (1777-1855). Magnety zabudované v kanonu akcelerují příchozí kuličku (zde červenou kuličku) a poté předají impuls další kuličce. Výsledkem je, že poslední kulička (zde červená) má stejnou rychlost a vyjede I do kopce.

Zákon zachování momentu hybnosti
p1=p2

 

 

Katapult

Energie uložená v nataženém kusu elastického materiálu je pomocí páky přenesena na kuličku ve formě kinetické a potenciální energie. Výsledkem je, že je červená kulička odpálena na vyšší úroveň. Čím vice je elastický materiál natažený, tím vice energie uvolní a kuličce tak zajistí let do výšky a pohyb.

Zákon zachování energie

E=(1/2)Ds2=Ep+Ek=mgh+(mv2/2)

 

Smyčka

Když se kulička dostane do smyčky, musí překonat gravitaci. To vyžaduje určitou rychlost, kterou se kulička pohybuje. Tato rychlost zajistí dostatek odstředivé síly, která gravitaci překoná.

Zákon odstředivé síly

Fo=(mv2/r)>mg Fd

 

 

 

Funkce kladiva

Potenciální energie je zachována v kuličce umístěné v horní části kladiva. Kladivo je nestabilní a když pod ním jede kulička, převáží se. Toto přemění potenciální energii na energii kinetickou. Výsledkem je, že jednou ranou přenese kladivo své momentum na kuličku (zde na červenou kuličku).

Zákon zachování energie

Ep=Ek