Šikula zloděj

Má někdo klíč od vašich dveří? pokračoval Viktor Gall.

Stařec si povzdechl. Jenom moje sestra, opáčil, A ta bydlí

dvacet kilometrů odsud. Jezdí ke mně tak jednou za měsíc.

Naposled tu byla asi před čtrnácti dny. Nikomu jinému

bych klíče nesvěřil.

Je to zapeklitá hádanka, řekl poručík svému šéfovi,

kapitánu Doubkovi.

Ty máš radši nějakou tu mrtvolu, že, zasmál se tělnatý

chlapík a vstal ze svého oblíbeného místa vedle trezoru.

Jdu vařit bylinkový čaj, třeba by ti prospěl, Viktore!

Chceš mě zabít, Vlastíku? zamračil se poručík.

Snad abyste se věnovali té zamotané historce, řekl kapitán

Doubek a pokusil se zapálit si dýmku, což se mu jako

obvykle nejdříve nedařilo.

Záhada zamčeného pokoje, podotkl Vlastimil Křížek.

Nebyla to nějaká detektivka?

Zapomněl jsem se zeptat toho staříka, jestli neměl

otevřené okno! Můžeš jít se mnou, Vlastíku, třeba tě

něco napadne, navrhl poručík Gall.

Kapitán vypustil konečně ke stropu první obláčky

namodralého dýmu. To je dobrý nápad, souhlasil.

Aspoň dočtu v klidu tenhle tlustospis, poklepal na

objemný svazek, který měl rozložený na stole.

Starý pán se zatvářil poněkud udiveně, když zazvonili

u jeho dveří.

Vedu si kolegu, řekl Viktor Gall. Abyste viděl, že vám

chceme pomoci. Napadlo ho, zda zavíráte na noc okna.

To dělám, kromě toho mám všude mříže!

Byl u vás v poslední době někdo na návštěvě? zeptal se

Vlastimil Křížek.

Kdepak, ke mně nikdo nechodí, já žiju osaměle, nemám

žádné přátele. Náhle se zarazil. Úplně bych zapomněl –

přišel si prohlédnout ty mé sbírky známek nějaký zájemce,

který je chtěl koupit. Tak jsem ho pozval dál a řekl mu,

aby se posadil. Potom jsem je vytáhl ze zásuvky, kde je mám

uložené. On je pečlivě probíral a pak se zeptal, za kolik bych

je prodal. Když jsem mu to řekl, vzdychl, že pro takovou částku

musí do banky. Pak mě požádal , jestli bych mu neuvařil

heřmánkový čaj, že ho bolí žaludek. Tak jsem dal známky

zpátky do zásuvky a šel jsem do kuchyně. Ještě jsme chvilku

povídali a potom se rozloučil. S tím, že se co nejdřív objeví s

těmi penězi.

Důvěřivého staříka nenapadlo, co se stalo, když byl v kuchyni,

řekl Viktor Gall kapitánu Doubkovi. Když se ten chlap

neozval, mávl nad tím rukou. Teprve někdy za dva měsíce se

chtěl pokochat tím svým pokladem – jenomže ten byl fuč.

Asi už mu načisto selhává paměť, takže ho nenapadlo, kdo

mu ho mohl sebrat.

Zdá se to být neuvěřitelné, dodal Vlastík Křížek, ale takové

případy se prostě stávají. Člověk zkrátka netuší, co všechno

je možné…