GPS na sále?

Stereotaktická chirurgie – když lékaři asistuje počítač

Kde, že je ta doba, kdy se v nemocnici na kraji města lopotili s natažením stehení kosti pochroumaného fotbalisty. Doba řízená počítačem si dnes vyžaduje stálé nové systémy a spojení manuální zručnosti s technikou je v praxi hojně využívána jako počítačem asistovaná chirurgie. Především ortopedům a neurochirurgům umožňují počítačem navigované zákroky snadný a přesný přístup k operované části. Stroj pomáhá i kontrolovat průběh operace, správnou polohu chirurgických nástrojů a implantátů.

Metoda třetího tisíciletí ve fotoalbu

Sondou lékař načte do systému anatomické body, které použije pro prostorovou navigaci. Během operace lékař komunikuje se systémem přes dotykovou obrazovku, přikrytou sterilní fólií. Z této obrazovky se do systému ukládají aktuální snímky, jakožto potřebné podklady pro pooperační dokumentaci. Pro nás laiky, řekněme velmi šikovný Excel, že?