Ekovýchova na ZŠ

 

Na přelomu února a března 2011 zahajuje Svoboda zvířat novou řadu ekovýchovných programů, které budou zaměřené na nejzákladnější vztahy, jež existují mezi člověkem a zvířetem. Na prvním stupni základní školy se děti v rámci tří vhodně pojatých témat seznámí s problematikou péče o „domácí mazlíčky“, dále se zaměří na srovnání kladů a záporů chovu exotických zvířat v cirkusech a zoologických zahradách a zamyslí se nad přístupem lidí ke zvířatům ve velkochovech a na tzv. biofarmách. Žáci na druhém stupni ZŠ se taktéž zaměří na zvířata chovaná v cirkusech a zoologických zahradách a ve velkochovech a na biofarmách, ale oproti svým mladším spolužákům se v rámci posledního tématu budou věnovat zvířatům, jež člověk využívá v různých odvětvích průmyslu.

Petra Hefnerová, koordinátorka ekovýchovných programů, říká: „Je důležité šířit osvětu ochrany přírody a zvířat i mezi dětmi, jelikož právě tato mladá a novým nápadům nesmírně otevřená generace může v budoucnu změnit mnoho věcí. Pokud si přejeme něco změnit, to nejjednodušší, co můžeme udělat, je, že začneme sami u sebe a půjdeme svému okolí příkladem.“

Projekt probíhá za finanční podpory Nadačního fondu Zelený poklad. Svoboda zvířat vede ekovýchovné programy již od roku 2000.