Děti a nebezpečné hračky

A tak procházejí uličkami regálů a obdivují se nejrůznějším multifunkčním hračkám, které slouží k rozvoji jemné a hrubé motoriky, zrakového či sluchového vnímání apod. Jenže ne vždy hračky splňují kritéria stanovená pro materiál a zpracování, která musí být při jejich výrobě dodržena. Náš trh je zavalen čínským zbožím – osmdesát procent hraček na evropském trhu tvoří právě hračky z Číny, které jsou ve většině případů nebezpečné, a to buď kvůli svému chemickému složení či mechanickému provedení.

Není tedy výjimkou, že rodiče koupí svému novorozenému miláčkovi hrazdičku, o níž se ještě ten večer ve zprávách dozvědí, že je zdraví nebezpečná, nebo si pro první pobyt u vody vyberou kruh, který však obsahuje několikrát více ftalátů, než je povoleno. Časté používání zdravotně závadných hraček pak může vést k poškození zdraví dětí, které se často projeví až se zpožděním několika měsíců či let. A dohledat jeho příčinu je pak prakticky nemožné. Je vůbec možné se v záplavě dětských hraček vyznat a kupovat vždy jen ty nezávadné a ověřené? Prvním pravidlem je nekupovat levné hračky na vietnamských tržištích, ale dát přednost kamennému obchodu. I zde sice najdete hračky s původem z Číny, jejich podíl však není tak vysoký jako v prvním zmíněném případě. Přestože dnes i drahé hračky od renomovaných výrobců mají na etiketě uvedeno, že jsou vyrobeny v Číně, výrobci těchto hraček deklarují dodržování stejných bezpečnostních norem jako v zemi jejich původu. Jistotu nemá zákazník nikdy, ale pravděpodobnost, že koupí padělek ve značkovém obchodě, je mnohonásobně nižší než na tržišti. Od příštího roku začne pro hračky platit nová evropská směrnice, v níž jsou zcela zásadně zpřísněny normy i možnosti kontroly hraček.

 

Ověřování kvality u hraček

V současnosti je však asi nejjistější zárukou koupě hraček s nezávisle ověřenou kvalitou. Takové nezávislé ověření kvality garantují značky „Bezpečná a kvalitní hračka“ a „Bezpečné hračky“. Právo označovat své výrobky značkou „Bezpečná a kvalitní hračka“ v Programu Česká kvalita mají ti výrobci, kteří splní požadavky dané „Směrnicí s kritérii pro hodnocení bezpečnosti a kvality hraček“. Druhá značka „Bezpečné hračky“ je vydávána Institutem pro testování a certifikaci (ITC).

Kde se může zákazník dozvědět více o zakázaných hračkách nebo hračkách certifikovaných uvedenými známkami kvality?
Česká obchodní inspekce (ČOI) na svých stránkách pravidelně informuje o dětských hračkách, které byly zachyceny v rámci systému RAPEX nebo neodpovídají normám ČSN a mohly by způsobit poškození zdraví vašeho dítěte.

Sdružení Arnika realizuje projekt zaměřený na negativní dopady chemických látek, které se mohou vyskytovat i v některých hračkách. Více na www.arnika.org.
Časopis dTest provádí nezávislé a odborné testy spotřebitelských výrobků, mj. i výrobků pro děti.
Na stránkách Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha se dozvíte  více o zásadách udělování ochranné značky „Bezpečná a kvalitní hračka“.
Institut pro testování a certifikaci uveřejňuje na svých stránkách kromě pravidel pro získání ochranné známky „Bezpečná hračka“ také seznam hraček s oprávněním používat tuto značku.

 

Hračky a právo

V současné době platí legislativa, dle níž hračky, které jsou k nám dováženy ze zahraničí, musí získat značku shody „CE“. Ta se však zakládá pouze na prohlášení výrobce, že daný výrobek splňuje legislativu země, do níž je dovážen. Vše je tedy založeno na důvěře ve výrobce. V té souvislosti upozornila před téměř dvěma lety na další znepokojivou informaci europoslankyně Zuzana Roithová, která poukázala na to, že výše uvedená značka „CE“ není v EU chráněna proti zneužití a Číňané ji používají jako zkratku označující China Export. Neznalý zákazník se pak může domnívat, že jím zakoupená hračka je bezpečná, protože je označena touto značkou, zatímco tomu může být právě naopak.

V čem se navíc liší hračky označené značkou „CE“ od hraček s ochrannou známkou „Bezpečné hračky“? U první skupiny stanovuje věkovou kategorii hračky výrobce, zatímco u „bezpečných hraček“ ji určuje odborník. Dále při testování vlastností běžných hraček se obvykle testuje pouze prototyp výrobku. Při získání značky „Bezpečné hračky“ se kromě prototypu testuje také výrobek ze sériové výroby. Hračky označené touto známkou jsou navíc pravidelně kontrolovány Institutem pro testování a certifikaci. Tento institut také vede registr certifikovaných hraček včetně fotografií, který může spotřebitelům usnadnit jejich výběr.

Prověřte si sami, zda kupujete bezpečnou hračku:

 

  • Z hračky nesmí být cítit chemický zápach.
  • Nesmí se snadno odřít – zkuste ji cvičně podrobit menšímu tlaku, například třením o hrubší povrch apod.
  • Prověřte, zda z hračky nevypadávají malé částečky.
  • Pro malé děti raději kvalitu za vyšší cenu

Laciné hračky z plastu od asijských výrobců nejsou vždy dobrou volbou. Některé z těchto výrobků mají bohužel nižší kvalitu. Zejména u lakovaných hraček hrozí, že je dítě olízne a otráví se. Stejně tak různá chrastítka se nehodí pro děti do tří let bez dozoru, protože by mohlo dojít ke spolknutí nebo vdechnutí menších částí. Často se i zdánlivě bezpečné hračky mohou proměnit v nevyzpytatelnou věc, která ublíží. Kontrolujte pravidelně stav hraček svých dětí. A především, dejte přednost značkovým kvalitním hračkám před jejich nekvalitními napodobeninami.

 

Je dřevo horší než plast?

Dřevěné hračky jsou v mnohých případech nebezpečnější, než se od nich obecně čeká. Po četném testování se zjistilo, že dřevěné věci v sobě měly například nikl, který podporuje alergickou reakci kůže. V některých dalších hračkách byla dokonce potvrzena přítomnost formaldehydu. Na samotném materiálu hračky tolik nezáleží. Dejte na bezpečnostní značení a hračku si pro sebe vyzkoušejte podle výše uvedených tipů. Vždy dávejte přednost dřevěným hračkám, které jsou ekologicky opracované.

 

„Nehračky“ – povolit nebo nepovolit?

Věci, které nejsou prvotně určené na hraní, nemusí být škodlivé, pokud při jejich používání budete dětem nablízku. Dávejte pozor zejména v případě, kdy děti manipulují s ovladačem nebo plastovými miskami. Dbejte na to, aby se nedopatřením z ovladače neuvolnily částečky, které může vaše ratolest spolykat. Plastové misky malým dětem raději rovnou zakažte, protože v sobě mohou mít fosfáty a jiné škodliviny. V zásadě se nic špatného stát nemusí, ale vždy mějte raději děti na očích po celou dobu hraní.

 

Na závěr pár užitečných tipů, jak se vyhnout nebezpečným nehodám s hračkami:

 

  • Snažte se, aby bylo dítě navyklé již odmala po sobě hračky uklízet. Vyhnete se tak nešťastným nehodám například kvůli roztahaným hračkám na schodech nebo v předsíni.
  • Hračky nakupujte u důvěryhodných prodejců, ti zpravidla běžně uznávají reklamace.
  • Návody nezahazujte. Jedině díky přesné instruktáži smontujete hračku tak, aby později dítěti nemohla ublížit. Ani po přečtení návody nezahazujte a raději pečlivě uschovejte.
  • Odstraňte všechny obaly. S plastovými sáčky a jinými druhy obalů by se mohly děti udusit.
  • Čtěte a berte v potaz údaje na obalech. Pakliže zde stojí, že hračka není určena dětem do 36 měsíců, tak tento fakt nijak neobcházejte a neriskujte bezpečí svých dětí.

www.poradna-topgal.cz,  pruhonice-cestlice.cz