Co nás čeká a nemine

 

Nejprve se podívejme na lékařské kontroly. Pokud vaše těhotenství probíhá bez problémů, budou zřejmě probíhat v těchto intervalech:

 • Do 22. týdne těhotenství á 4 – 6 týdnů
 • Mezi 23. – 32. týdnem á 4 týdny
 • Mezi 33. – 36. týdnem á 3 – 4 týdny
 • Od 37. týdne do předpokládaného termínu porodu, stanoveného nejlépe ultrazvukem, 1x týdně

dp6868715Ke konci těhotenství již prohlídky  určuje lékař – porodník dle nálezu a dle termínu porodu. Jinak samozřejmě bude sledována pacientka s fyziologicky probíhajícím těhotenstvím a jinak pacientka sledovaná pro rizikové těhotenství!
A co na vyšetření ženu čeká? Je zde:

 • Prováděna kontrola přírůstku hmotnosti
 • Měřen krevní tlak
 • Vyšetřena moč
 • Sledovány případné otoky končetin (provádí porodní asistentka)
 • Měří ženě velikost dělohy vzdáleností od stydké spony ve snaze zjistit normální průběh těhotenství.

Vaginální vyšetření

 • Zjistí stav poševního prostředí (event. přítomnost infekce)
 • Stav porodních cest – děložního čípku, nehrozí-li předčasný porod či potrat

 

Od 20. – 22. týdne lékař současně zjišťuje i vitalitu plodu (dotazem těhotné na pohyby a jejich kvalitu, poslechem srdečních ozev)

Vyšetření ultrazvukem

Během těhotenství vás čeká několik vyšetření ultrazvukem. první vyšetření přichází na řadu hned po zjištění těhotenství a slouží k ověření gravidity, umístění oplodněného vajíčka v děloze a zjištění jeho životaschopnosti.

Další ultrazvukové vyšetření probíhá mezi 11. – 14. týdnem se zaměřením na časný záchyt možných vývojových vad plodu. Při tomto ultrazvukovém vyšetření se stanovuje velikost plodu a provádí tzv. datace gravidity, kdy se určí předpokládaný termín porodu. Ten je přesnější než termín podle poslední menstruace nebo podle prvních pohybů plodu. Určuje se počet plodů a jejich vzájemný vztah (dvojvaječná event. jednovaječná dvojčata, vícerčata apod.).
Jak již bylo zmíněno, zaměřujeme se na vývojové vady plodu. Některé závažné vývojové vady lze již v tomto termínu odhalit, a to podle některých ultrazvukových známek (ztluštění šíjového projasnění plodu, chybění nosní kůstky), lze i stanovit větší míru rizika vývojové vady plodu a doporučit provedení podrobného vyšetření plodu. To zahrnuje odběr plodové vody, odběr vzorků choriové tkáně (část placenty) ke genetickému vyšetření. V této fází těhotenství teď některá genetická centra nabízejí i podrobný krevní test, který je neinvazivní a může nahradit odběr plodové vody. Jedná se sice o placenou záležitost, ale maminky, které mají obavy z následků odběru plodové vody ho jistě upřednostní.

Další ultrazvukové vyšetření se provádí mezi 18. – 23. týdnem se zaměřením na podrobné prohlédnutí plodu k odhalení vývojové vady.

V tuto dobu je možné u rizikových pacientek doporučit i speciální ultrazvukové vyšetření dětským kardiologem, zkušeným v prenatální kardiologii. Toto vyšetření je vhodné pro ženy s anamnézou srdeční vady, event. podezřením na vadu plodu, s rodinnou či jinou zátěží. Provádí se jako vyšetření specializované a není doporučováno rutinně všem.

Závěrečné vyšetření se provádí mezi 30. – 32. týdnem těhotenství a opět slouží k vyšetření plodu a event. odhalení vývojové vady, změření velikosti plodu a stanovení jeho správného růstu, určení polohy placenty a množství plodové vody.

Biochemický screening

Další možné zjištění rizika vývojové vady plodu umožňuje biochemický screening.

Dnes se standardně provádí odběrem krve mezi 16. – 17. týdnem těhotenství, při kterém zjišťujeme hladiny tří hormonů (alfafetoprotein, hCG a estriol – proto název triple test) a přepočítáváme na věk ženy.

dp9063907Toto vyšetření nám při pozitivním výsledku odhalí riziko genetické (chromozomální) vady plodu se 64% pravděpodobností. Při pozitivním výsledku je doporučeno těhotné ženě podrobnější vyšetření – odběr plodové vody (amniocentéza), které je v tomto případě plně hrazené pojišťovnou a slouží ke genetickému vyšetření plodu. Na některých pracovištích je již dnes možné provést biochemické vyšetření od 10. do 12. týdne, které současně s podrobným ultrazvukovým vyšetřením ve stejném období stanoví riziko chromozomální vady plodu s pravděpodobností až 84 %. Invazivní vyšetření (amniocentézu nebo odběr vzorků choria placenty) je tak možno provést dříve.

V některých genetických centrech je k dispozici i speciální krevní test vyvinutý americkou společností, který dokáže rozeznat přítomnost tří nejčastějších genetických vad, tedy Downova, Edwardsova a Patauova syndromu, v 99,1 procentech.  V budoucnosti se  počítá s tím, že se přímo z krve budou moci zjišťovat i další genetické problémy a využití bude širší.

 

Doplňková vyšetření

Dalšími doplňkovými vyšetřeními během těhotenství jsou genetická konzultace, možnost genetické analýzy buněk plodu odběrem mateřské krve – při zjišťování určitých onemocnění plodu, 3D/4D ultrazvuk.

V případě některých onemocnění těhotné, jakými jsou cukrovka, zvýšená srážlivost krve, vysoký tlak apod. plánuje porodník během těhotenství další specializovaná vyšetření. Jimi mohou být častější ultrazvuk s vyšetřením průtoků krve cévami placenty a plodu (tzv. Doppler).

Zdroj: bonella.cz

Foto: SAMphoto.cz