Centrum biologické léčby v Brně

 

Juvenilní idiopatická artritida (JIA) je označení pro skupinu onemocnění dětského věku projevující se především chronickým zánětem kloubů. Přidruženy mohou být další projevy klinické i laboratorní, poměrně častý je např. zánět oční duhovky. Svými projevy i prognózou se většinou zásadně liší od revmatoidní artritidy dospělých. Termín „idiopatická” vyjadřuje, že příčiny nemoci nejsou dosud plně objasněny. Jedná se o agresivní, chronicky probíhající zánětlivé onemocnění, při němž může dojít již ve velmi časném stádiu k poškození kloubů. Pokud nelze zánět včas a účinně potlačit, nedá se poškození kloubů již zvrátit. Je to onemocnění celoživotní s kolísající aktivitou. Jedná se o nejčastější revmatické onemocnění u dětí, jeho výskyt se udává minimálně u l dítěte z l000. Dívky bývají postiženy častěji než chlapci.

 

Vzhledem k tomu, že příčina revmatických chorob dosud nebyla plně objasněna, neumí současná medicína tyto choroby zcela vyléčit. Cílem terapie je proto omezit aktivitu onemocnění, zpomalit jeho postup a zmírnit jeho projevy.

 

Léčbu JIA zajišťují odborní lékaři a spočívá především v dlouhodobém podávání léků mnohdy v injekcích a rehabilitaci. Při nedostatečné účinnosti běžné léčby je v posledních letech indikována terapie tzv. biologickými léčivy, která je u větší části pacientů úspěšná.

 

Jde o produkt genetického inženýrství, kdy je vyrobena látka, která na rozdíl od ostatních léků užívaných v revmatologii působí velmi cíleně na určitý zánětlivý mediátor, jenž hraje při tomto onemocnění klíčovou roli. Biologická léčba, která spočívá v opakovaném podání injekcí, je finančně značně nákladná, je plně hrazena zdravotními pojišťovnami.

Nasazuje se výhradně u dětí splňujících mezinárodně uznávaná kriteria pro nasazení této léčby.

Vzhledem k možným závažným nežádoucím účinkům, mezi které patří vedle alergických reakcí také aktivace infekcí včetně tuberkulozy, lze tyto léky podávat jen za důkladného sledování pacienta.

Proto je léčba řízena z tzv. center biologické léčby za jejich vzájemné odborné spolupráce.

Ve FN Brno jsou děti s JIA léčeni na odborném pracovišti dětské revmatologie v rámci II. dětské kliniky (cca 400 pacientů s JIA z celé jižní Moravy). Jako centrum biologické léčby slouží nyní toto pracoviště i nejzávažnějším pacientům ze severní Moravy.

 

Péče o děti s juvenilní idiopatickou artritidou je dlouhodobá a vyžaduje interdisciplinární přístup. Velmi důležitá je proto spolupráce revmatologa s praktickým lékařem pro děti a dorost stejně jako s dalšími lékařskými obory. Ve FN Brno využíváme možnosti bezprostřední kooperace s erudovaným rehabilitačním lékařem a fyzioterapeutem, dětským ortopedem, očním lékařem a lékaři dalších odborností s bohatými zkušenostmi s dětmi. Nelze opomenout ani pomoc dětského psychologa.

V posledních letech se snažíme přispět k řešení psychosociálních aspektů spojených s chronickou nemocí a léčbou organizováním dětských letních táborů pro naše pacienty a dalšími aktivitami za podpory nadace Jindřicha a Ičky Waldesových.