Bolesti hlavy

Statistiky uvádějí, že tímto problémem může trpět až třetina dětské populace. Největší podíl mají obvykle tenzní bolesti hlavy, což jsou bolesti vyvolané stresem a únavou. Čisté migrény, které trápí tolik dospělých jsou u dětí poměrně vzácné, jejich častější výskyt je zřejmý až v období kolem puberty. Častou příčinou problémů u dětí je ale i přepínání organismu fyzickou nebo psychickou zátěží. Na vzniku bolesti hlavy u dětí se kromě zmíněných příčin podílejí i civilizační faktory.

Příčiny:
1. Může to být jednak nedostatek pohybu na jedné straně, případně nepřiměřená sportovní a pohybová zátěž na straně druhé.
2. Velké problémy může způsobovat i nepravidelný režim. Rodiče si často neuvědomují, jak je právě u dětí důležitý pravidelný biorytmus. To znamená jednak odbourání nočního ponocování, ke kterému mají sklon zejména dospívající, stejně tak je ale škodlivé i víkendové polehávání do oběda. Režim dítěte by měl být pokud možno ustálený, každé vybočení může pro nezralý organismus znamenat problém.
3. Dalším pravidlem, jak se vyhnout primární bolesti hlavy, je dbát na přiměřenou stravu dítěte. U někoho způsobí problémy spojené s bolestí hlavy např. uleželé sýry, konzervované maso, čokoláda, zmrzlina. Jiné dítě reaguje bolestí hlavy třeba na určité pachy či silné vůně.

 

 

Pokud bolest trvá
Prozatím jsem se zabývali spíše náhodnými nepravidelnými bolestmi hlavy. Co ovšem dělat ve chvíli, kdy dítě trápí pravidelné dlouhodobé bolesti hlavy? V prvé řadě je zapotřebí začít u prostředí, ve kterém dítě po většinu času pobývá. Pokoj, který dítěti patří, by měl být vyvětraný, nezakouřený, spíše chladnější než přehřátý. Měl by být v takové vzdálenosti od centra dění, aby poskytoval možnost uchýlit se do klidu, kdykoliv to dítě potřebuje. Pokud ani to nepomůže, nezbývá než se obrátit na ošetřujícího lékaře, který provede potřebná vyšetření, aby zjistil, zda dítě netrpí opakovanými infekty, anginou nebo jestli v jeho organizmu není skryté zánětlivé ložisko, které může bolest provokovat. Důvodem potíží může být rovněž krátkozrakost nebo dalekozrakost. Když lékař všechny tyto možnosti vyloučí, zřejmě doporučí malého pacienta k dětskému neurologovi. Ten opět provede další vyšetření k vyloučení organické příčiny bolesti hlavy.