Bajka o ztracené kočičce

„Prosím, prosím neubližuj mi!“zamňoukala vyděšeně. „Haf,“ opáčil pes. „Proč bych ti měl ubližovat? Já se jmenuju Aran – a jak říkají, kočičko, tobě?“ „Mně? Já – já jsem Micka, nebo taky Micinka.“ „A kde bydlíš? Já jsem odsud, z lesa.“ Kočička smutně zamňoukala: „Já – já nebydlím nikde.“ A pověděla Aranovi, co se jí přihodilo.. „To je lumpárna! Však já jsem slyšel, že někteří lidé jsou zlí! Ale neboj se, Micinko, já se o tebe postarám. Pojď pěkně se mnou a uvidíš.“ Kočička šla poslušně za ním, po lesní cestě, kde to krásně vonělo. Netrvalo dlouho a došli na palouk, kde stál hezoučký malý domek. Před ním byla oplocená zahrádka a v ní plno květin. Vedle plotu pak byly stromy a keře. A také tam stál vysoký ořech a dvě jabloně. Pejsek šel napřed k vrátkům , strčil do nich čumákem a řekl: „Tak pojď, Micinko!“ Cupitala poslušně za ním k domku, kde se otevřely dveře a v nich se objevila stařenka s bílými vlasy.

„Koho to k nám vedeš, Arane?“ zeptala se vlídně. „Nešťastnou malou kočičku! Představ si, bábinko, že ji nějací zlí lidé vyhodili v lese z vozu a nechali ji tam!“ „I ty moje chuděrko!“ spráskla ruce stařenka. „Tak to pojď honem dovnitř, jistě už máš hlad a žízeň!“ Micinka s Aranem šli za ní do útulné kuchyňky, kde dostali najíst a příjemně si odpočinuli. Pejsek ale druhý den brzy po ráno zmizel. „Kdepak je Aran?“ strachovala se Micinka. „I neboj,“ konejšila ji stará paní. „Ten běhá rád na dlouhé procházky!“ To byla pravda, ale tentokrát se Aran nevydal pouze na procházku. Měl cíl, a ten vytrvale sledoval.Doběhl na místo, kde se setkal s nešťastnou Micinkou. A co tam dělal? Milé děti, čenichal. A čenichal tak dlouho, až našel stopy auta, z kterého kočičku vyhodili. A zjistil, že to auto pochází z nedaleké vesnice. Seběhli se snad všichni pejskové a vyslechli si, co se s Mickou stalo. „No tohle,“ zabafal velký hnědý bernardýn, který byl pro svoji uvážlivost a velikost považován ostatními psi za moudrého vládce, „to takhle nenecháme!“

Celá psí smečka se vypravila k domku, kde bydleli ti necitelní lidé. A všichni štěkali a štěkali ze všech sil. „Co tu chcete, sypte odsud, bando!“ vyletěl na ně z domu hubený muž.,“Co tu otravujete!“ „My víme, co jste provedli vaší Micince,“ zabafal bernardýn.„A za to budete teď pykat. Každý den brzo ráno a pozdě večer vám tu pod okny ztropíme pořádný rámus!“ „Já na vás zavolám policajty!“ vztekal se hubeňour. „Až jim povíme, co jste provedli, tak vás spíš zavřou pro týrání zvířat!“zaštěkal zrzavý jezevčík. „A dostane se to do novin a budete mít ještě ostudu!“ Na zápraží se objevila hubeňourova manželka. „Nech toho, Václave! Bude lepší, když si tu kočku vezmeme zase zpátky.“ „Jenomže ona se k vám už nevrátí,“ řekl Aran. „Ona má teď nás, my jsme její nová rodina. Vám zůstane jenom ostuda.“

Z bajky plyne poučení, že necitelnost se často v hanbu promění.