Šance pro nedonošené děti

Honzík oslavil první narozeniny, zlatovlasá princezna Maruška má 14 měsíců. Přestože vypadají jako každé jiné dítě, bude ještě chvíli trvat, než budou úplně v pořádku. Zatím se pravidelně setkávají v čekárně před ambulancí perinatologického centra.

 

 

detiŽivot jim hned na pocátku nachystal težkou zkoušku. Nejdríve lékari i rodice udelali vše proto, aby prežily. Ted nastaly roky prekonávání problému, které z jejich handicapu vyplývají. O jednom život ohrožujícím riziku jsme hovorili prímo v ambulanci. Od podzimu do jara jsou tyto deti vystavené zvýšenému riziku RSV infekce. Co to vlastne je RSV (respiracne-syncytiální virus)? Je to virus, který se pravidelne vyskytuje na celém svete. U nás má sezónu od ríjna do brezna, a napríklad v tropických pásmech v období deštu. RSV ohrožuje všechny deti a šírí se kapénkovou nákazou, ale i fyzickým kontaktem. RSV muže zpusobit závažné onemocnení dýchacích orgánu, proto jsou nejohroženejší skupinou predcasne narozené deti s nedostatecne vyvinutými plícemi a deti s vrozenou srdecní vadou. Tyto deti totiž nemají vyvinutý vlastní imunitní systém (obranyschopnost) a na rozdíl od donošených detí nezískaly ani obranu ve forme protilátek proti RSV od své matky. To jsou duvody, proc RS onemocnení muže znamenat u techto detí vážné komplikace. Pocátecní príznaky pripomínají bežnou infekci horních cest dýchacích – horecka, rýma, kašel. Zhoršují se však, když se infekce zacne šírit do plic. Mezi vážnejší príznaky patrí obtížné dýchání, pískoty až prestávky v dechu, muže se objevit i bronchitida a pneumonie. Možná si ríkáte, proc o tom hovoríme ted, když problém se vyskytuje obvykle v zimních mesících. Je to proto, že nepríznivému vývoji situace se dá predejít. Deti se mohou totiž nechat proti infekci ockovat. Získají tak potrebné protilátky. V Ceské republice byl program imunoprofylaxe RSV zahájen v roce 2000. Deti s nejvyšším rizikem závažného prubehu nemoci jsou indikovány lékarem – neonatologem v perinatologických centrech a prubežne sledovány. Program RSV imunoprofylaxe ulehcuje detem i jejich rodicum první kroky života. Maruška byla ockována vloni, Honzíka vakcinace teprve ceká. Jaké jsou jejich príbehy?

 

MARUŠKA

Rodice se na narození své první dcery neuveritelne tešili. Jednoho dne se však budoucí mamince krevní tlak zvýšil natolik, že lékari konstatovali: „Je nebezpecné, aby tehotenství pokracovalo.” Rozhodnout se museli rychle. Maruška se narodila o dva mesíce dríve, v 31. týdnu a vážila 1290 g. Jeden a pul mesíce strávila v inkubátoru. První ctyri dny za ni dýchal prístroj a necelé dva týdny dostávala kyslík. Situaci na zacátku težko snášela predevším maminka. Byla na tom špatne, bála se o své detátko. Bohužel, se ukázalo, že holcicka to bude mít trošku složitejší, než ostatní deti. Má šelest na srdícku a nezralé ocní pozadí (už postoupila i operaci). Postupem se její stav samozrejme zlepšoval, minimálne do trech let ale bude navštevovat poradnu pro predcasne narozené deti, ocní a plicní oddelení. Jinak je ale Maruška jako každé jiné díte jejího veku. Nezbedne pobíhá, pokouší se vyslovit první slova, objevuje svet. Radost ze života z celé rodiny prímo srší. Naštestí malá nemá strach z lékaru. Už témer dohnala svuj vývoj a mimorádne dobre prospívá. Maminka ji stále kojí, materské mléko je nenahraditelné. Vloni Maruška v rámci programu imunoprofylaxe dostala injekce, které ji ochránily pred RSV infekcí. Maminka ríká, že devcátko po ockování proti RSV nemelo ani rýmu.

HONZÍK

Miminko v kocárku pospává. Težko se dá prehlédnout, že dýchá kyslík. Presto je jeho máma štastná, že je vše, tak, jak to je. Už nemusí být s chlapeckem v nemocnici, Honzík má takový kyslíkový prístroj, který ji, ani detátko neomezuje v pohybu. Chlapec si na hadicky v nose již zvykl. Kyslík mu totiž pomáhá prežít. Narodil se o tri a pul mesíce dríve, protože jeho maminka mela infekci plodové vody. Tehdy chlapecek vážil 645 gramu. To je méne než pytlík mouky! V jeho chorobopise jsou zaznamenány tri operace strev a zápal plic. Od zacátku ríjna do brezna byl v nemocnici. Rodice s ním pravidelne navštevují plicní oddelení, poradnu pro predcasne narozené deti (perinatologické centrum), neurologii, cvicí Vojtovu metodu, modlí se za Honzovy oci. Maminka má u nej službu 24 hodin denne. Na otázku, ci snad nepochybují a nelitují, oba záporne kroutí hlavou. Láska k synovi je u obou rodicu patrná na první pohled. S radostí vyprávejí, jak zdvihá hlavicku, jak reaguje na písnicky, básnicky… Do sedmi mesícu se ho snažila maminka kojit, odsávala si mléko. Bylo toho ale na ni moc a tak se mléko ztratilo. Dnes Honzík dostává speciální mléko, které nahrazuje to materské. Oba rodice teší každý pokrok, který dosáhne jejich díte. A je úplne jedno, jedná-li se o velký nebo malý krok vpred.

 

Klasifi kace Hmotnost (g) Gestacní týden
extrémne nezralý 500 – 999 do 28. týdne
velmi nezralý 1000 – 1499 do 32. týdne
stredne nezralý 1500 – 1999 do 34. týdne
lehce nezralý 2000 – 2499 do 38. týdne

Nezralý novorozenec: narozený od hranice životaschopnosti
24. do konce 37. gestacního týdne.
Celosvetove je dnes poskytována resuscitacní
péce detem s porodní hmotností nad 400 g.

 

Pripraveno ve spolupráci
s casopisem Slovenka 2007