Alergická rýma

Jak vzniká alergická rýma?

Velmi citlivá je skupina geneticky predisponovaných jedinců tzv. atopiků, ale může postihovat v různé intenzitě i běžnou populaci. Existuje celá řada alergenů, nejvíce se jich však vyskytuje v pylové sezoně. Nejčetnější skupinu tvoří pyly trav, jarních stromů a keřů. Mezi alergeny s celoročním výskytem patří např. alergeny domácích zvířat, roztočů, plísní a prachu. Základní podstatou je působení alergenu za aktivní účasti imunoglobulinu typu E (IgE) – neboli protilátek.

Výsledkem opakovaného kontaktu sliznice s alergenem je uvolnění mediátorů alergické reakce z tzv. žírných buněk. Tímto mechanismem se aktivuje celá kaskáda mechanismů. Nejčastějším spouštěcím mechanismem alergické rýmy jsou alergeny obsažené ve vdechovaném vzduchu.

Jaký je její průběh?

Průběh alergické rýmy, její trvání i intenzita obtíží je u různých pacientů různě vnímána. Vzhledem k tomu, že nosní sliznice je velmi dobře prokrvena, bývají příznaky alergické rýmy dosti bouřlivé. U některých jedinců až omezují běžné denní aktivity.

Na koho se obrátit v případě podezření na alergickou rýmu?

Komplexní vyšetření pacientů s alergickou rýmou zajišťuje praktický lékař ideálně ve spolupráci s alergologem -imunologem a otorinolaryngologem. Pro alergickou rýmu svědčí často charakteristický průběh, vazba na expozici alergenu a typický nález na nosní sliznici. Přítomnost specifických protilátek se vyšetřuje pomocí kožních testů, případně průkazem v krvi. Komplex možný vyšetřen je velmi rozsáhlý.

Jaká je vhodná léčba alergické rýmy?

Léčba alergické rýmy je v některých případech velmi složitá, jindy zase zdlouhavá, ne vždy zcela úspěšná. Obecně jsou doporučována režimová opatření – omezení kontaktu s alergenem, úprava prostředí – luxování v bytech, péče o lůžkoviny, ale i pobyt v přírodě, na horách, u moře. Pokud se situace nezlepší, přistupuje se k léčbě medikamentózní. Existuje celá skupina léčiv – od antihistamik přes lokální dekongestiva až po topické  kortikoisteroidy. Pokud budeme vycházet z předpokladu kontaktu alergenu a sliznice, pak je třeba zamezit tomuto prvnímu kroku.

Naším cílem je odstranit alergeny ze sliznice. Vlastní smrkání nemusí být zcela dostačující. Jako ideální se jeví tzv. oplachy nosní sliznice. Pro citlivější nosní sliznici je výhodnější využití fyziologického roztoku čištěné mořské vody s přídavkem manganu.

Jak dál?

Prognóza onemocnění alergickou rýmou záleží hlavně na možnostech eliminace spouštěčů – alergenů. U některých pacientů si vystačíme s přechodným podáváním léčiv, u jiných je soustavná farmakoterapie nezbytná. Ve všech případech jsou vhodná režimová opatření. Trvalá expozice příčinnému alergenu představuje u pacienta závažné riziko rozvoje bronchiálního astmatu. Pečlivá léčba nosních příznaků alergické rýmy nejen zvyšuje kvalitu života pacientů, ale je i prevencí vzniku astmatu. Proto je základní péče o nosní sliznici a to formou oplachů či zvlhčování tak zásadní.